Učební plány oborů

Kód a název oboru vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví
Název ŠVP: Oděvní a interiérový design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Základní (všeobecně vzdělávací) vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2
Chemie 1 2 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Konverzace v anglickém/německém jazyce 1 1
Odborné vyučovací předměty
Interiérová tvorba 2 2 4 4 12
Praktická cvičení z interiérové tvorby 1 1 2
Počítačové aplikace 1 1 2
Výtvarná příprava 2 2
Písemná a elektronická komunikace 2 2
Ekonomika 2 1 3
Právní nauka 2 2
Marketing a management 2 1 3
Materiály 2 1 3
Stroje a zařízení 2 1 3
Technologie 2 2 3 3 10
Konstrukce a modelování oděvů 1 2 3 2 8
Praxe 4 4 4 4 16
Celkem 34 31 32 31 128

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
Název ŠVP: Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Matematika 2 1 1 1 5
Fyzika 1 1
Chemie 2 1 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Konverzace v anglickém/německém jazyce 1 1
Odborné předměty
Ekonomika 1 1 2 4
Právní nauka 1 1 2
Dějiny výtvarné kultury 3 3 4 10
Výtvarná příprava 6 6 12
Písmo 1 2 3
Figurální kreslení 2 2 2 6
Počítačová grafika 2 3 5
Technologie 2 2 3 3 10
Propagace 2 3 3 8
Technické kreslení 2 2
Navrhování 6 6 12
Praktická cvičení 5 5 6 6 22
Celkem 37 37 37 37 148

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP: Móda, styling, média
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Matematika 2 1 1 1 5
Fyzika 1 1
Chemie 2 1 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika 1 1 2 4
Právní nauka 1 1
Konverzace v anglickém/německém jazyce 1 1
Odborné předměty  
Dějiny výtvarné kultury 3 3 4 10
Výtvarná příprava 6 4 10
Písmo 2 2
Figurální kreslení 2 2 3 7
Technologie 3 2 2 2 9
Textilní materiály 2 2 4
Konstrukce oděvů 2 2 2 2 8
Navrhování 6 6 12
Styling a modelování 1 1 2
Počítačové aplikace 1 1 2
Mediální prezentace 2 2 4
Praktická cvičení 5 5 6 6 22
Celkem 38 38 36 37 149

 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
POVINNÉ 33 31 33 32 129
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 3 2 2 3 10
Chemie 2 2 2 1 7
Základy ekologie 1 1
Biologie 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Elektronická komunikace 1 1
Programování 2 2 4
Počítačová grafika a multimédia 2 2
Teorie aplikací 1 1
Základy techniky 1 1 1 2 5
Technická dokumentace 4 2 6
3D grafika, vizualizační a animační systémy 2 2 2 6
CAD systémy 2 2
Ekonomika 2 1 3
Mechanika 1 1 2
Elektrotechnika 1 1 2
Herní enginy 2 2
Praktická cvičení 1 2 3
Cvičení z Českého jazyka a literatury 1 1
Konverzace z anglického jazyka 1 1
Cvičení z matematiky 2 2 4
Povinně volitelné
Webové stránky 2 2 4
Robotizace 2 2 4
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: Informační a 3D technologie ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Základní vyučovací předměty 31 33 33 32 129
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 2 5
Chemie 1 2 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 6
Odborné předměty
Technická dokumentace 4 2 6
Počítačová grafika 2 2
Elektronická komunikace 1 1
Průmyslový design 2 2
CAD systémy 2 2 2 6
CAM systémy 2 2 4 8
Konstrukce a provoz zařízení 3 3 3 9
Technologie 2 3 3 3 11
Ekonomika 2 1 3
Elektrotechnická zařízení 2 2 4
Mechanika 2 2 4
Praxe 2 3 3 2 10
Celkem 31 33 33 32 129

Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér – propagační tvorba
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč.
a) základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Chemie 1 1 2
Fyzika 1 1
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informační a komunikační technologie 2 1 3
Ekonomika 1 2 3
b) odborné předměty
Propagace 1 1 1 3
Aranžování 1 1 1 3
Odborné kreslení 1 1 0,5 2,5
Písmo 2 1 1 4
Počítačová grafika 1 1
Dějiny umění 1 0,5 1,5
Zbožíznalství 1 1 0,5 2,5
Psychologie 1 1
Odborný výcvik 12 15 17,5 44,5
Celkem povinné 32 32 32 96

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková forma vzdělávání

Předmět Počet konzultačních hodin za školní rok
1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 20 20 20 60
Anglický jazyk / Německý jazyk 20 20 30 70
Občanská nauka 10 10 20 40
Dějepis 20 20
Psychologie 20 20
Matematika 20 20 20 60
Chemie 10 10 20
Informační a komunikační technologie 20 20 40
Odborné vyučovací předměty
Písemná a elektronická komunikace 20 20 40
Ekonomika 20 20 20 60
Právo 20 10 10 40
Marketing a management 20 20 40
Účetnictví 20 20 20 60
Praxe (učební) 20 20 40
Celkem 200 210 200 610

 

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání