Učební plány oborů

Kód a název oboru vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví
Název ŠVP: Oděvní a interiérový design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Celkem
Základní (všeobecně vzdělávací) vyučovací předměty
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk / Německý jazyk333312
Občanská nauka11114
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika22
Chemie123
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Konverzace v anglickém/německém jazyce11
Odborné vyučovací předměty
Interiérová tvorba224412
Praktická cvičení z interiérové tvorby112
Počítačové aplikace112
Výtvarná příprava22
Písemná a elektronická komunikace22
Ekonomika213
Právní nauka22
Marketing a management213
Materiály213
Stroje a zařízení213
Technologie223310
Konstrukce a modelování oděvů12328
Praxe444416
Celkem 34313231128

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
Název ŠVP: Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk / Německý jazyk333312
Občanská nauka11114
Dějepis22
Matematika21115
Fyzika11
Chemie213
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Konverzace v anglickém/německém jazyce11
Odborné předměty
Ekonomika1124
Právní nauka112
Dějiny výtvarné kultury33410
Výtvarná příprava6612
Písmo123
Figurální kreslení2226
Počítačová grafika235
Technologie223310
Propagace2338
Technické kreslení22
Navrhování6612
Praktická cvičení556622
Celkem 37373737148

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP: Móda, styling, média
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk / Německý jazyk333312
Občanská nauka11114
Dějepis22
Matematika21115
Fyzika11
Chemie213
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Ekonomika1124
Právní nauka11
Konverzace v anglickém/německém jazyce11
Odborné předměty 
Dějiny výtvarné kultury33410
Výtvarná příprava6410
Písmo22
Figurální kreslení2237
Technologie32229
Textilní materiály224
Konstrukce oděvů22228
Navrhování6612
Styling a modelování112
Počítačové aplikace112
Mediální prezentace224
Praktická cvičení556622
Celkem 38383637149

 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodinCelkem
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
POVINNÉ33313332129
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk333312
Německý jazyk22228
Občanská nauka1113
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika322310
Chemie22217
Základy ekologie11
Biologie22
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Elektronická komunikace11
Programování224
Počítačová grafika a multimédia22
Teorie aplikací11
Základy techniky11125
Technická dokumentace426
3D grafika, vizualizační a animační systémy2226
CAD systémy22
Ekonomika213
Mechanika112
Elektrotechnika112
Herní enginy22
Praktická cvičení123
Cvičení z Českého jazyka a literatury11
Konverzace z anglického jazyka11
Cvičení z matematiky224
Povinně volitelné
Webové stránky224
Robotizace224
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: Informační a 3D technologie ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Základní vyučovací předměty31333332129
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk/Německý jazyk333312
Základy společenských věd1113
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika2125
Chemie123
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie2226
Odborné předměty
Technická dokumentace426
Počítačová grafika22
Elektronická komunikace11
Průmyslový design22
CAD systémy2226
CAM systémy2248
Konstrukce a provoz zařízení3339
Technologie233311
Ekonomika213
Elektrotechnická zařízení224
Mechanika224
Praxe233210
Celkem31333332129

Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér – propagační tvorba
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodinCelkem
1. roč.2. roč.3. roč.
a) základní předměty
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk (ANJ/NEJ)2226
Občanská nauka1113
Matematika2114
Chemie112
Fyzika11
Základy ekologie11
Tělesná výchova2114
Informační a komunikační technologie213
Ekonomika123
b) odborné předměty
Propagace1113
Aranžování1113
Odborné kreslení110,52,5
Písmo2114
Počítačová grafika11
Dějiny umění10,51,5
Zbožíznalství110,52,5
Psychologie11
Odborný výcvik121517,544,5
Celkem povinné32323296

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková forma vzdělávání

PředmětPočet konzultačních hodin za školní rok
1. roč.2. roč.3. roč.Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura20202060
Anglický jazyk / Německý jazyk20203070
Občanská nauka10102040
Dějepis2020
Psychologie2020
Matematika20202060
Chemie101020
Informační a komunikační technologie202040
Odborné vyučovací předměty
Písemná a elektronická komunikace202040
Ekonomika20202060
Právo20101040
Marketing a management202040
Účetnictví20202060
Praxe (učební)202040
Celkem 200210200610

 

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Podnikání