Charakteristika školy

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje vzdělání v oblasti designu a propagační tvorby (obory Móda, styling, média; Grafický design; Oděvní a interiérový design; Aranžér) a ve vysoce žádaných oborech technických (Strojírenství, Technické lyceum).

Vzdělávací nabídku školy doplňuje nástavbový obor Podnikání, určený pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem (dálková forma vzdělávání).

Škola dlouhodobě cílevědomě podporuje a rozvíjí nadstandardní aktivity zejména v oblasti umělecké a propagační tvorby i sféře programování a výpočetní techniky, které úspěšně prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci ČR i v zahraničí.

Škola sídlí ve Strážnici na ulici J. Sklácela 890.

Součástí školy je i nově zrekonstruovaný domov mládeže, školní jídelna, prostorný (zcela nově zrekonstruovaný a vybavený) pavilon dílen, samostatný pavilon výpočetní techniky, tělocvična i venkovní sportovní areál.