ŠVP

Školní vzdělávací programy jsou k dispozici na veřejném místě v budově školy (Úprkova 1733 a J. Skácela 890)