TECHNICKÉ LYCEUM

VÝVOJ IT A PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍ

4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou (78-42-M/01)

Obsah vzdělávání:

 • Odborné technické studium se zaměřením na počítačové, mobilní a průmyslové aplikace.
 • Tvorba systémů a aplikací pro oblast Průmyslu 4.0, herního průmyslu a Internetu věcí.
 • Rozšířená výuka počítačového modelování a animací.
 • Konstrukční programy 3DsMax, SolidWorks, AutoCAD a Inventor.
 • Informační a komunikační technologie, počítačová grafika.
 • Programování aplikací v oblasti informačních technologií a průmyslu (automatizace a robotizace).

Uplatnění absolventů:

 • Technik, technolog.
 • Technologický projektant.
 • Průmyslový designér.
 • Designér, animátor.
 • Modelář ve vývojových odděleních podniků/firem.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

3D - MAX, CAD

Herní enginy

Programování

3D Tisk - robotika

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa

Další videa naleznete ZDE.


 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodinCelkem
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
POVINNÉ33313332129
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk333312
Německý jazyk22228
Občanská nauka1113
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika322310
Chemie22217
Základy ekologie11
Biologie22
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Elektronická komunikace11
Programování224
Počítačová grafika a multimédia22
Teorie aplikací11
Základy techniky11125
Technická dokumentace426
3D grafika, vizualizační a animační systémy2226
CAD systémy22
Ekonomika213
Mechanika112
Elektrotechnika112
Herní enginy22
Praktická cvičení123
Cvičení z Českého jazyka a literatury11
Konverzace z anglického jazyka11
Cvičení z matematiky224
Povinně volitelné
Webové stránky224
Robotizace224
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace

Aktuality

Hello, London!

Listopad má většina z nás spojený s deštivým počasím a  s  krátkými zamračenými dny. My se ovšem k  zimnímu spánku nechystáme a  raději prožíváme různá dobrodružství. Například náš zájezd do Londýna. Sbalili jsme si batůžky a  6. listopadu navečer jsme se vypravili do Brna. Let na letiště Stansted trval pouze dvě hodiny. Odtud jsme pak jeli vlakem a autobusem do hotelu. Přestože jsme toho první noc moc nenaspali, ráno jsme v plné síle a  s  elánem nastoupili na pěší prohlídku Londýna. A  co jsme viděli? Opravdu všechno: Tower, Tower Bridge, doky, galerii Tate Modern, divadlo Globe, katedrálu Sv. Pavla. Neopomenuli jsme ani vyhlídku na jednom ze slavných londýnských mrakodrapů. Den jsme zakončili v  umělecké čtvrti Camden Market. Zatímco nám první den počasí přálo, další den už tak slunečný nebyl. Proto jsme se po procházce přes Hyde Park k  Buckinghamskému paláci a  kolem opatství Westminster a parlamentu vydali do strašidelného londýnského podzemí plného bizarních postav, jako byli třeba Jack Rozparovač a  Sweeney Todd. Hororový zážitek z podzemí umocnil vytrvalý déšť, který jako zázrakem ustal a večer na Trafalgar Square a následně na vánočně vyzdobeném Leicester Square už jsme si užili úplně. Říká se, že třetí den nastává krize. Abychom se jí vyhnuli, opustili jsme Londýn a vydali se do přímořského lázeňského letoviska Brighton, kde jsme navštívili nejstarší seaquarium světa a  dali si nejlepší fish and chips. Uběhlo nám to rychle. Přiblížil se den poslední. Tentokrát jsme přešli do muzejní čtvrti. Londýn nabízí většinu muzeí a galerií zcela zdarma, a tak jsme mohli navštívit jak přírodovědné, tak vědecké a historické muzeum. Zpět domů jsme si kromě suvenýrů odvezli krásné zážitky, nová kamarádství a  vylepšenou angličtinu. Tak snad někdy příště. Goodbye, London!


Sportovní úspěchy žáků Střední školy Strážnice

V 1. pololetí se již tradičně konají sportovní turnaje mezi školami. Ve stolním tenise se reprezentace školy umístila na 2. místě. Dalším sportem, ve kterém si žáci poměřovali síly, byl florbal. Zde žáci vybojovali 4. místo. Největšího úspěchu dosáhli žáci ve futsalu, kde zdárně postoupili z prvního a druhého kola a v tuto chvíli  je čeká 3. kolo oblastní soutěže. Hasičská reprezentace pak úspěšně zakončila podzimní část SŠ ligy TFA, kde se jeden z žáků průběžné drží na 4. místě.

Krásného úspěchu dosáhl náš žák Viktor Čajka, žák druhého ročníku oboru Strojírenství, který se umístil na 1. místě na mistrovství ČR  v benčpresu.

Všem sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních kláních.

Ivan Pavlík

 


Žáci naší školy v severní Itálii

Náš zahraniční poznávací zájezd severní Itálií započal v kouzelném městě San Marinu. To se pyšní bohatou historií i krásnou architekturou. Po prohlídce města jsme se v  odpoledních hodinách přesunuli do Viserbi, ležícího severně od města Rimini, kde jsme se ubytovali. Strávili jsme příjemné slunné odpoledne na pláži a vlahý večer jsme věnovali poznávání tamního okolí. Druhý den po snídani nás čekala cesta do Modeny, kde jsme navštívili muzeum Enza Ferrariho. Enzo Ferrari je dodnes jedním z  nejuznávanějších automobilových konstruktérů všech dob. Toto muzeum oslavuje jeho životní dílo a  připomíná život automobilového velikána. A  i  když v  Itálii, tak jsme si zde připomněli zlaté české ručičky. Autorem zvláštně vypadající nové budovy s výraznou žlutou střechou, která se nachází v  historickém centru Modeny, je totiž náš rodák Jan Kaplický. Po prohlídce muzea nás čekal přesun a přišel čas na ubytování se a prozkoumávání krás večerního Milána. Středeční prosluněný den patřil Veroně, hlavnímu městu provincie Verona. Ve středu města jsme navštívili podlouhlé tržiště Piazza delle erbe, dále jsme obdivovali římské stavby, jako byla třeba Aréna (koloseum), most Ponte di Pietra, který vede k divadlu z 1. století, nebo hrad Castelvecchio. Z románských staveb jsme viděli katedrálu Duomo S. Maria Matricolare i původní baziliku San Zeno Maggiore. Čtvrtek, poslední den, jsme strávili v hlavním městě severoitalské oblasti Benátsko. Po společné prohlídce města, která trvala bezmála tři hodiny, svůj čas využil každý jinak. Někteří si město užívali procházkou znovu, dámy navštívily butiky a  jiní vyzkoušeli tamní autobus vaporetto, což je místní hromadná lodní doprava, a  vyrazili na nedaleký ostrov Lido, aby měli možnost vidět jedinou pláž v Benátkách, kde je povoleno se koupat. Večerní lodní transfer zpět pak nabídl všem úchvatný pohled na západ slunce nad Benátskou lagunou. A pak nás už čekala jen cesta domů, kam jsme se vraceli plni nezapomenutelných zážitků.

Tomáš Sklenák

 

 


ODBORNÁ EXKURZE do firmy 2K CZECH

Doba covidová skončila, a tak mohli naši žáci vyrazit na odbornou exkurzi. Třídy 2. TL a 1. TL, které studují na technickém lyceu obor „Vývoj IT a průmyslových aplikací“, měly možnost navštívit firmu 2KCzech, která spadá pod vydavatele Take Two Interactive a zabývá se vývojem počítačových her. Odborná exkurze se uskutečnila 27. 4. 2022 v brněnské pobočce firmy.
Celá exkurze probíhala v budově, ve které je umístěna Mocapová technologie firmy a probíhala v několika tematických rovinách. V první fázi nám představili historii firmy, která byla založena v roce 1997 pod názvem Illusion Softworks.
Druhá část exkurze byla věnována tématu samotné tvorby počítačových her. Dozvěděli jsme se, jaké konkrétní profese a dovednosti jsou potřeba, aby vůbec počítačová hra mohla vzniknout, jaké jsou na jednotlivé obory kladeny nároky a co musí případný zájemce o takovou práci udělat, aby mohl pracovat ve studiu jako je Hangar 13. Vše bylo prezentováno v praktických ukázkách na posledním titulu hry Mafia Definitive Edition.
Třetí část byla věnována praktickým ukázkám motion capture zařízení, které studio vlastní. Ve studiu se používá zařízení Xsens a Vicon. U Xsens dochází k zachycení pohybu méně přesným způsobem pomocí senzorů připevněných na těle figuranta. Výhodou je cena a možnost zachytit pohyb kdekoliv i mimo studio. Prakticky stačí senzory a počítač/tablet se softwarem. Druhý systém Vicon je podstatně složitější a také dražší. Pracuje na principu snímání senzorů pomocí kamer rozmístěných po studiu. Výhodou je velká přesnost snímaného pohybu. V poslední části jsme zjistili, jak funguje fotogrammetrie a jakým způsobem se dají skenovat objekty a převádět do 3D.
Ing. Miroslav Pospíšil, učitel odborných předmětů