TECHNICKÉ LYCEUM

VÝVOJ IT A PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍ

4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou (78-42-M/01)

Obsah vzdělávání:

 • Odborné technické studium se zaměřením na počítačové, mobilní a průmyslové aplikace.
 • Tvorba systémů a aplikací pro oblast Průmyslu 4.0, herního průmyslu a Internetu věcí.
 • Rozšířená výuka počítačového modelování a animací.
 • Konstrukční programy 3DsMax, SolidWorks, AutoCAD a Inventor.
 • Informační a komunikační technologie, počítačová grafika.
 • Programování aplikací v oblasti informačních technologií a průmyslu (automatizace a robotizace).

Uplatnění absolventů:

 • Technik, technolog.
 • Technologický projektant.
 • Průmyslový designér.
 • Designér, animátor.
 • Modelář ve vývojových odděleních podniků/firem.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

3D - MAX, CAD

Herní enginy

Programování

3D Tisk - robotika

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa

Další videa naleznete ZDE.


 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
POVINNÉ 33 31 33 32 129
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 3 2 2 3 10
Chemie 2 2 2 1 7
Základy ekologie 1 1
Biologie 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Elektronická komunikace 1 1
Programování 2 2 4
Počítačová grafika a multimédia 2 2
Teorie aplikací 1 1
Základy techniky 1 1 1 2 5
Technická dokumentace 4 2 6
3D grafika, vizualizační a animační systémy 2 2 2 6
CAD systémy 2 2
Ekonomika 2 1 3
Mechanika 1 1 2
Elektrotechnika 1 1 2
Herní enginy 2 2
Praktická cvičení 1 2 3
Cvičení z Českého jazyka a literatury 1 1
Konverzace z anglického jazyka 1 1
Cvičení z matematiky 2 2 4
Povinně volitelné
Webové stránky 2 2 4
Robotizace 2 2 4
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace

Aktuality

Účast žáku Střední školy Strážnice na Logické olympiádě

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V letošním roce se opět zapojili i žáci Střední školy Strážnice. V silné konkurenci 17 661 studentů získal Lukáš Gardoň z druhého ročníku oboru Vývoj IT a průmyslových aplikací 97,5 kvantil a porazil tak 17 221 konkurentů, a Liliana Krčková z prvního ročníku oboru Móda, styling, média s 91,5 kvantilami 16 163 z nich.


Sportovní úspěchy žáků Střední školy Strážnice

Podzimní čas je jako stvořený na sportovní klání mezi školami. První soupeření mezi středními školami patřilo stolnímu tenisu pro registrované hráče. V okresním kole obsadil výběr žáků naší školy 1. místo. V krajském kole, které se konalo 9. 11. 2022 v Hodoníně, získali sportovci z naší školy 3. místo.

Další soutěžní disciplínou byl futsal.  V pondělí 14. 11. se konalo 1. kolo futsalové ligy středních škol, na kterém naši žáci vybojovali 1. místo.

Krásného úspěchu dosáhl náš žák Viktor Čajka, žák prvního ročníku oboru Strojírenství, který se umístil na 1. místě na mistrovství ČR v kategorii dorostenci v mrtvém tahu (225 kg).

Všem sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních kláních.

Ivan Pavlík


Zlatý drak ze Strážnice
V pátek 9. 9. 2022 se konal již 8. ročník školní závodů dračích lodí – ŠKOLNÍ DRAK. Závodů se zúčastnilo celkem 17 škol z Hodonínska, Břeclavi, Skalice a Holíče. Do lodí usedlo přes 650 žáků ve věku 11-17 let. Dračí loď ze Střední školy Strážnice si mezi středoškolskými loděmi přijela pro zlato. Dvacetičlenná posádka zahájila pečlivou přípravu již v minulém školním roce, kdy si nejprve vyzkoušela veslařský trenažér, a následně pokračoval trénink „ostrou“ přípravou na vodě.

Závodníkům gratulujeme a těšíme se na 9. ročník v roce 2023!

Ing. Petra Fialová, ředitelka SŠ Strážnice


ODBORNÁ EXKURZE do firmy 2K CZECH

Doba covidová skončila, a tak mohli naši žáci vyrazit na odbornou exkurzi. Třídy 2. TL a 1. TL, které studují na technickém lyceu obor „Vývoj IT a průmyslových aplikací“, měly možnost navštívit firmu 2KCzech, která spadá pod vydavatele Take Two Interactive a zabývá se vývojem počítačových her. Odborná exkurze se uskutečnila 27. 4. 2022 v brněnské pobočce firmy.
Celá exkurze probíhala v budově, ve které je umístěna Mocapová technologie firmy a probíhala v několika tematických rovinách. V první fázi nám představili historii firmy, která byla založena v roce 1997 pod názvem Illusion Softworks.
Druhá část exkurze byla věnována tématu samotné tvorby počítačových her. Dozvěděli jsme se, jaké konkrétní profese a dovednosti jsou potřeba, aby vůbec počítačová hra mohla vzniknout, jaké jsou na jednotlivé obory kladeny nároky a co musí případný zájemce o takovou práci udělat, aby mohl pracovat ve studiu jako je Hangar 13. Vše bylo prezentováno v praktických ukázkách na posledním titulu hry Mafia Definitive Edition.
Třetí část byla věnována praktickým ukázkám motion capture zařízení, které studio vlastní. Ve studiu se používá zařízení Xsens a Vicon. U Xsens dochází k zachycení pohybu méně přesným způsobem pomocí senzorů připevněných na těle figuranta. Výhodou je cena a možnost zachytit pohyb kdekoliv i mimo studio. Prakticky stačí senzory a počítač/tablet se softwarem. Druhý systém Vicon je podstatně složitější a také dražší. Pracuje na principu snímání senzorů pomocí kamer rozmístěných po studiu. Výhodou je velká přesnost snímaného pohybu. V poslední části jsme zjistili, jak funguje fotogrammetrie a jakým způsobem se dají skenovat objekty a převádět do 3D.
Ing. Miroslav Pospíšil, učitel odborných předmětů