TECHNICKÉ LYCEUM

VÝVOJ IT A PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍ

4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou (78-42-M/01)

Obsah vzdělávání:

 • Odborné technické studium se zaměřením na počítačové, mobilní a průmyslové aplikace.
 • Tvorba systémů a aplikací pro oblast Průmyslu 4.0, herního průmyslu a Internetu věcí.
 • Rozšířená výuka počítačového modelování a animací.
 • Konstrukční programy 3DsMax, SolidWorks, AutoCAD a Inventor.
 • Informační a komunikační technologie, počítačová grafika.
 • Programování aplikací v oblasti informačních technologií a průmyslu (automatizace a robotizace).

Uplatnění absolventů:

 • Technik, technolog.
 • Technologický projektant.
 • Průmyslový designér.
 • Designér, animátor.
 • Modelář ve vývojových odděleních podniků/firem.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

3D - MAX, CAD

Herní enginy

Programování

3D Tisk - robotika

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa

Další videa naleznete ZDE.


 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
POVINNÉ 33 31 33 32 129
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 3 2 2 3 10
Chemie 2 2 2 1 7
Základy ekologie 1 1
Biologie 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Elektronická komunikace 1 1
Programování 2 2 4
Počítačová grafika a multimédia 2 2
Teorie aplikací 1 1
Základy techniky 1 1 1 2 5
Technická dokumentace 4 2 6
3D grafika, vizualizační a animační systémy 2 2 2 6
CAD systémy 2 2
Ekonomika 2 1 3
Mechanika 1 1 2
Elektrotechnika 1 1 2
Herní enginy 2 2
Praktická cvičení 1 2 3
Cvičení z Českého jazyka a literatury 1 1
Konverzace z anglického jazyka 1 1
Cvičení z matematiky 2 2 4
Povinně volitelné
Webové stránky 2 2 4
Robotizace 2 2 4
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace

Aktuality

ODBORNÁ EXKURZE do firmy 2K CZECH

Doba covidová skončila, a tak mohli naši žáci vyrazit na odbornou exkurzi. Třídy 2. TL a 1. TL, které studují na technickém lyceu obor „Vývoj IT a průmyslových aplikací“, měly možnost navštívit firmu 2KCzech, která spadá pod vydavatele Take Two Interactive a zabývá se vývojem počítačových her. Odborná exkurze se uskutečnila 27. 4. 2022 v brněnské pobočce firmy.
Celá exkurze probíhala v budově, ve které je umístěna Mocapová technologie firmy a probíhala v několika tematických rovinách. V první fázi nám představili historii firmy, která byla založena v roce 1997 pod názvem Illusion Softworks.
Druhá část exkurze byla věnována tématu samotné tvorby počítačových her. Dozvěděli jsme se, jaké konkrétní profese a dovednosti jsou potřeba, aby vůbec počítačová hra mohla vzniknout, jaké jsou na jednotlivé obory kladeny nároky a co musí případný zájemce o takovou práci udělat, aby mohl pracovat ve studiu jako je Hangar 13. Vše bylo prezentováno v praktických ukázkách na posledním titulu hry Mafia Definitive Edition.
Třetí část byla věnována praktickým ukázkám motion capture zařízení, které studio vlastní. Ve studiu se používá zařízení Xsens a Vicon. U Xsens dochází k zachycení pohybu méně přesným způsobem pomocí senzorů připevněných na těle figuranta. Výhodou je cena a možnost zachytit pohyb kdekoliv i mimo studio. Prakticky stačí senzory a počítač/tablet se softwarem. Druhý systém Vicon je podstatně složitější a také dražší. Pracuje na principu snímání senzorů pomocí kamer rozmístěných po studiu. Výhodou je velká přesnost snímaného pohybu. V poslední části jsme zjistili, jak funguje fotogrammetrie a jakým způsobem se dají skenovat objekty a převádět do 3D.
Ing. Miroslav Pospíšil, učitel odborných předmětů


Modelářský kroužek SŠ Strážnice
Lukáš Chmela a Lukáš Janík ze třídy 3. TL dokončili stavbu radiem řízených větroňů, které dělali v rámci modelářského kroužku SŠ Strážnice. RC vybavení, serva a stavebnice modelů získali zdarma díky podpoře Svazu modelářů ČR a Letecko-modelářského klubu ve Strážnici. Modely, které postavili, jsou cvičné kluzáky o rozpětí 1100 mm. Mají dálkově řízené směrové a výškové kormidlo pomocí soupravy FlySky FS-i6. Dosah této soupravy je až 500 metrů. Stavba každého modelu trvala přibližně 60 hodin. Nyní čeká oba Lukáše úkol – zdokonalit se v řízení těchto modelů a pak účast na soutěži.

.


Soutěž pro studenty

Společnost SolidVision uspořádala celoroční soutěž pro studenty. Ta neměla tematické zadání a jedinou podmínkou bylo zpracovat projekty v SOLIDWORKSu. Hodnotitelé se zaměřili nejen na zaslaná data, ale také průvodní zprávu, která projekt podrobně představila. Na třetím místě se umístila Petra Jančová ze Střední školy Strážnice, více viz odkaz: ZDE.


OE Hvězdárna a planetárium Brno
Dne 18. 1. 2019 navštívily třídy 2. Tl a 2. Sp Hvězdárnu a planetárium Brno. Žáci si nejprve prohlédli kosmický park v areálu hvězdárny. Potom následovala velmi zajímavá přednáška o naší galaxii, nejbližších hvězdách a hvězdných seskupeních, po níž následoval v planetáriu půlhodinový film Cesta za miliardou hvězd. Film byl velmi vhodným doplněním učiva fyziky.

.


Beseda s policií ČR
Začátkem září navštívili školu příslušníci kynologického oddílu policie České republiky. Žákům předvedli pracovní postup psa při vyhledávání drog, výbušnin a peněz. Na závěr proběhla dynamická ukázka zadržení pachatele.