ODĚVNÍ A INTERIÉROVÝ DESIGN

 

Obsah vzdělávání:

 • Projektová tvorba interiérů.
 • Design interiérových doplňků.
 • Návrh vybavení, barevnosti, osvětlení, materiálů pro interiéry.
 • Vytváření oděvů a módních doplňků.
 • Profesionální software: např. Macenauer, PDS Taylor, C-Design, Adobe Ilustrátor, Photoshop.
 • Odborná znalost zpracování oděvní technické dokumentace.
 • Komunikace a poradenství pro zákazníka.

Uplatnění absolventů:

 • Projektanti v interiérových studiích.
 • Výrobci a prodejci interiérových doplňků a vybavení.
 • Konzultanti v oblasti interiéru a módy.
 • Technologové a konstruktéři oděvních firem.
 • Manažeři v oblasti módních značek, oděvů, textilu.
 • Možnost dalšího studia na VŠ nebo VOŠ.

Představení oboru:


Fotogalerie

Oděvní tvorba

Interiérová tvorba

Interiérový doplněk

Technické výkresy

Exkurze

Odborné praxe


Videa

Další videa nalaznete ZDE.


 

Kód a název oboru vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví
Název ŠVP: Oděvní a interiérový design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Celkem
Základní (všeobecně vzdělávací) vyučovací předměty
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk / Německý jazyk333312
Občanská nauka11114
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika22
Chemie123
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie224
Konverzace v anglickém/německém jazyce11
Odborné vyučovací předměty
Interiérová tvorba224412
Praktická cvičení z interiérové tvorby112
Počítačové aplikace112
Výtvarná příprava22
Písemná a elektronická komunikace22
Ekonomika213
Právní nauka22
Marketing a management213
Materiály213
Stroje a zařízení213
Technologie223310
Konstrukce a modelování oděvů12328
Praxe444416
Celkem 34313231128

 

Aktuality

Celostátní soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava
 • 1. místo v kategorii Společenské oděvy – KARL LAGERFELD, tým návrhářů z 4.OD pod vedením K. Langové, kolekce s názvem Le reflet de Karl
 • 1. místo v kategorii Pokrývky hlavy, tým návrhářů z 4.OD pod vedením M. Tomka, kolekce s názvem Sedmero krkavců
 • 3. místo v kategorii Můžeš být kým chceš – Penny Wise, M. Ošívková 4.OD
 • 3. místo v kategorii Oděvní doplňky – Electronic human zombie, J. Oslzlý 3.MG
 • 4. místo v kategorii Můžeš být kým chceš – Lady Gaga, L. Brantálová 4.OD
 • 4. místo v kategorii Recyklace druhá šance – Socha plastového věku, L. Brantálová 4.OD

Exkurze do vily Tugendhat

Koncem ledna 2020 jsme se studenty navštívili slavnou vilu Tugendhat v Brně. Zážitek z interiéru, jeho technického a výtvarného zpracování byl ohromný. Ocenili jsme i nádherné výhledy ze zahrady. Podívali jsme se také do vily LöwBeer, která patřila rodičům paní Tugendhatové. Srovnání architektury a designu obou staveb bylo velmi podnětné a inspirativní.


Do Salzburgu za designem

V říjnu se studenti interiérové tvorby a uměleckých oborů Střední školy Strážnice zúčastnili odborné exkurze do Salzburgu. Cílem exkurze byla návštěva výrobce plošných materiálů pro výrobu nábytku a podlah rakouské společnosti KAINDL. Vedení společnosti připravilo pro studenty bohatý program. Jeho součástí byla prohlídka areálu firmy a přednáška týkající se práce jednotlivých odvětví, od návrhu po samotnou realizaci produktů. Ve zbývajícím časovém prostoru exkurze studenti navštívili Muzeum moderního umění a podívali se také do historického centra města. Neopomněli si prohlédnout dům slavného hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, který se v Salzburgu narodil.


Školní výlet
Třída OID 3 se v červnu 2018 zúčastnila tematického výletu do Prahy.
V hlavním městě jsme obdivovali architekturu Petřína a Pražského hradu, druhý den následovala prohlídka Karlštejna a návštěva krejčovny a modistické dílny ve filmovém studiu Barrandov, kde jsme žasli nad množstvím a krásou kostýmů.

Odborná praxe
Odborná praxe je povinná v rozsahu minimálně 4 týdny za studium, je organizována jako individuální praxe na pracovištích firem.

Odborná praxe je zařazena v učebním plánu do třetího a čtvrtého ročníku, v době trvání dvou týdnů. Cílem odborné praxe je umožnit žákům oboru Oděvní a interiérový design uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi. Odborná praxe se provádí za vedení a dozoru instruktora.

Cílem odborné praxe je poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovních metod používaných na provozních pracovištích, pracovního tempa, nároků na pracovníky, kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních zkušeností žáků.

Spektrum pracovišť, na kterých žáci praxi absolvují, je široké. Může se jednat o pracoviště firem, se kterými dlouhodobě spolupracuje škola, může se ale jednat i o firmy, ve kterých si dojednali možnost vykonání odborné práce žáci.

Vztah mezi školou a organizací, v níž se odborná praxe uskutečňuje, je zajištěn smlouvou o spolupráci při zabezpečení odborné provozní praxe. Smlouvu předkládá škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu.

V průběhu odborné praxe si žáci vedou podrobné záznamy. Zde dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností, zápisy z měření, výpočty, náčrtky apod. Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu a odevzdají v písemné podobě po ukončení odborné praxe. Výsledky odborné praxe jsou hodnoceny v rámci předmětu Praxe, popř. v rámci odborných předmětů podle vykonávaných činností. Zprávy jsou k dispozici maturitní komisi.

V rámci řízené odborné praxe by se žáci měli seznámit s činnostmi na pozicích svého budoucího působení, např. na pozici mistra, kontrolora, technologa, konstruktéra, designéra apod. V odborné praxi se žáci blíže seznámí s činnostmi v oděvní výrobě, s přípravou podkladů pro výrobu oděvů, s nákupem oděvních a jiných materiálů, s činností spojenou s výrobou oděvů a prodejem oděvních výrobků. Měli by vycházet z činností osvojených v předmětu Praxe a z předmětů obsahového okruhu ekonomické vzdělávání.

Odborná praxe navazuje zejména na předmět Praxe, ale může navazovat i na předměty Interiérová tvorba, Konstrukce a modelování oděvů, Ekonomika, Právní nauka, Marketing a management.

Pracovní činnosti uvedené v následující tabulce jsou výběrové (dle podmínek pracoviště firmy, na kterém se uskutečňuje odborná praxe), nejsou pro žáky povinné v celém rozsahu.