Otevírané obory

Prezentace školy

Pro školní rok 2024/2025 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem:

Název oboru (ŠVP) Kód oboru (RVP) Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků
Móda, styling, média 82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů

4 roky (MZ) Denní 15
Grafický design 82-41-M/05

Grafický design

4 roky (MZ) Denní 15
Oděvní a interiérový design 31-43-M/01

Oděvnictví

4 roky (MZ) Denní 30
Informační a 3D technologie ve strojírenství
23-41-M/01

Strojírenství

4 roky (MZ) Denní 30
Vývoj IT a průmyslových aplikací
78-42-M/01

Technické lyceum

4 roky (MZ) Denní 30
Aranžér 66-52-H/01

Aranžér

3 roky (ZZ) Denní 30
Podnikání 64-41-L/51

Podnikání

3 roky (MZ) Dálková 30

Poznámky:

MZ – obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor),
ZZ – obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor).

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (Móda, styling, média a Grafický design) se přijímají do 30. 11. 2023.

Přihlášky do všech ostatních oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2024.

Ve Strážnici 25. září 2023
Ing. Petra Fialová, v.r.
ředitelka

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání