Další kola přijímacího řízení


Informace pro uchazeče do prvního ročníku dálkového studia PODNIKÁNÍ

Všechny uchazeče, kteří podali přihlášku do prvního ročníku nástavbového maturitního studia Podnikání (dálková forma), zveme k nulté konzultaci prvního ročníku, která se uskuteční ve středu dne 31. 8. 2022 ve 14.30 hodin na Střední škole Strážnice, pracoviště J. Skácela 890.
Účelem setkání je:

  • Převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  • Podpis zápisového lístku – uchazeči obdrží zápisový lístek přímo na škole.
  • Sdělení základních organizačních záležitostí ke studiu.

V případě potřeby lze získat bližší informace na telefonech 518 395 401, 603 570 183 nebo mailových adresách info@stredniskolastraznice.cz; fialova.petra@stredniskolastraznice.cz.


2. kolo přijímacího řízení

PODNIKÁNÍ – Vyhlášení

PODNIKÁNÍ – Kritéria

 

V dalších kolech přijímacího řízení nekonají uchazeči přijímací zkoušku.

Uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání, případně dalších skutečností (viz kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání v dalších kolech přijímacího řízení).

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání