Další kola přijímacího řízení

POZOR – informace souhlasí s nyní platnými právními předpisy a budou aktualizovány dle změn, které připravuje MŠMT pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.

Další kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání budou vyhlašována pouze v případě, že v prvním kole přijímacího řízení nebude přijat do příslušného oboru vzdělání předpokládaný počet uchazečů, případně tehdy, kdy se uvolní místo po přijatém uchazeči.

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání