Výsledky přijímacího řízení

 


Výsledky přijímacího řízení – maturitní obory

Dne 16. 6. 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky přijímacího řízení do oborů Oděvní a interiérový design, Vývoj IT a průmyslových aplikací a do oboru Strojírenství. Při osobní návštěvě nebo na telefonních číslech 518 395 401, 603 570 183 a mailových adresách fialova.petra@stredniskolastraznice.cz nebo info@stredniskolastraznice.cz, vám v případě potřeby podáme další potřebné informace, příp. zodpovíme veškeré dotazy.

Přijatí uchazeči
Přijatí uchazeči jsou zveřejněni pod svým registračním číslem v seznamu přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí PŘIJATÍ UCHAZEČI odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce Střední školy Strážnice, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 23. 6. 2020).

Nepřijatí uchazeči – nenašli jste se v seznamu přijatých uchazečů? Nic není ztraceno!
Každý uchazeč o studium podává 2 přihlášky, na základě našich zkušeností z minulých let víme, že ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na naší škole. Tím se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří zápisový lístek neodevzdají. Máte-li zájem studovat na naší škole, pak vám rádi poradíme s dalším postupem při vaší osobní návštěvě nebo na telefonních číslech 518 395 401, 603 570 183 a mailových adresách fialova.petra@stredniskolastraznice.cz nebo info@stredniskolastraznice.cz. V termínu do tří pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí mohou nepřijatí uchazeči podávat žádosti o vydání nového rozhodnutí (tiskopis je zaslán spolu s rozhodnutím o nepřijetí do vlastních rukou a zveřejněn v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení).


Informace o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Podle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon o zvláštních pravidlech“) není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání přípustné.
Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli ke střednímu vzdělávání přijati z důvodu nedostatku volných míst, mohou být ke střednímu vzdělávání dodatečně přijati prostřednictvím tzv. „nového rozhodnutí“, a to na místa uvolněná uchazeči, kteří neodevzdali nebo vzali zpět zápisový lístek.
O vydání nového rozhodnutí je třeba požádat ředitelku Střední školy Strážnice, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této informace/rozhodnutí o nepřijetí (viz ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Nepřijaté uchazeče bude škola přijímat na uvolněná místa přijatých uchazečů v pořadí, v jakém se umístili „pod čarou“ za přijatými uchazeči (informace o umístění uchazeče v přijímacím řízení je uvedena v zaslaném rozhodnutí o nepřijetí).

Na telefonních číslech 518 395 401, 603 570 183 a mailových adresách fialova.petra@stredniskolastraznice.cz nebo info@stredniskolastraznice.cz, se mohou NEPŘIJATÍ UCHAZEČI informovat o počtech volných míst na uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří neodevzdají zápisový lístek, a o svých šancích na přijetí na tato uvolněná místa. Rádi se vám na těchto telefonních číslech, příp. mailových adresách, budeme věnovat a zodpovíme vaše dotazy.

 

Tiskopis Žádost o vydání nového rozhodnutí naleznete ZDE.


Informace k možnosti nahlédnout do spisu – přijímací řízení

Po vykonání jednotné přijímací zkoušky a obdržení výsledků této zkoušky z hodnotící organizace (Cermat), nejdříve však 15. 6. 2020, shromáždí ředitelka Střední školy Strážnice, příspěvkové organizace, všechny podklady k vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke vzdělávání. S těmito podklady je možné se seznámit a vyjádřit se k nim (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) dne 16. 6. 2020 v době od 7.00 do 8.00 hodin (budova Střední školy Strážnice, pracoviště J. Skácela 890, sekretariát).

 

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání