MÓDA, STYLING, MÉDIA

Obsah vzdělávání:

 • Navrhování a vytváření oděvních modelů a doplňků.
 • Moderní výpočetní technika a počítačové aplikace.
 • Profesionální software: např. Macenaur, PDS Taylor, C-Design, Adobe Ilustrátor, Photoshop.
 • Práce s fotografií a její využití v mediální prezentaci.
 • Styling, tvorba outfitů pro různé typy postav a dané příležitosti.
 • Komunikace se zákazníkem, poradenství v oblasti módy.

Uplatnění absolventů:

 • Návrháři oděvů, stylisté, manažeři módní značky.
 • Moderní společnosti v oblasti oděvní výroby.
 • Zakladatelé vlastního poradenského studia.
 • Módní redaktoři.
 • Možnost dalšího studia na VŠ nebo VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

Klauzurní práce

Maturitní práce

Módní přehlídky

Soutěžní kolekce

Školní soutěž

Absolventi


Videa

Další videa naleznete ZDE.


 

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP: Móda, styling, média
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Matematika 2 1 1 1 5
Fyzika 1 1
Chemie 2 1 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika 1 1 2 4
Právní nauka 1 1
Konverzace v anglickém/německém jazyce 1 1
Odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 3 3 4 10
Výtvarná příprava 6 4 10
Písmo 2 2
Figurální kreslení 2 2 3 7
Technologie 3 2 2 2 9
Textilní materiály 2 2 4
Konstrukce oděvů 2 2 2 2 8
Navrhování 6 6 12
Styling a modelování 1 1 2
Počítačové aplikace 1 1 2
Mediální prezentace 2 2 4
Praktická cvičení 5 5 6 6 22
Celkem 38 38 36 37 149

 


Aktuality

Celostátní soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava
 • 1. místo v kategorii Společenské oděvy – KARL LAGERFELD, tým návrhářů z 4.OD pod vedením K. Langové, kolekce s názvem Le reflet de Karl
 • 1. místo v kategorii Pokrývky hlavy, tým návrhářů z 4.OD pod vedením M. Tomka, kolekce s názvem Sedmero krkavců
 • 3. místo v kategorii Můžeš být kým chceš – Penny Wise, M. Ošívková 4.OD
 • 3. místo v kategorii Oděvní doplňky – Electronic human zombie, J. Oslzlý 3.MG
 • 4. místo v kategorii Můžeš být kým chceš – Lady Gaga, L. Brantálová 4.OD
 • 4. místo v kategorii Recyklace druhá šance – Socha plastového věku, L. Brantálová 4.OD

Plenéry třid, uměleckých oborů

Plenér ročníků MGD1, OGD2 a OGD3, který se konal 18. – 21. 6. 2018 se vydařil. Poznáte místa, odkud jsou pořízeny fotografie?


ODĚV a TEXTIL, LIBEREC 2018
Dne 18. 9. 2018 se Střední škola Strážnice zúčastnila soutěže mladých návrhářů ODĚV a TEXTIL, LIBEREC 2018. Do poroty soutěže, pořádané ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, zasedly např. módní návrhářky Liběna Rochová, Jitka Klett a Jitka Weis, stylistka a módní redaktorka Klára Klempířová. Studentům naší školy se podařilo obsadit zlatou a dvě bronzové příčky. Vítězné módní kolekce můžete vidět na celovečerní módní show „Ledové království“ dne 7. 12. 2018 v 19 hodin na Kulturním domě ve Strážnici.

Soutěž

Návrh modelu pololetí XVIII. ročník

Charakter a cíl soutěže:

Soutěž je zaměřena na vytváření návrhů oděvů ve vyhlášených kategoriích, které by se následně mohly realizovat na dílnách naší školy a byly by prezentovány na módních přehlídkách, soutěžích apod. Je určena pro žáky Střední školy Strážnice a dále pro žáky středních a základních škol Jihomoravského kraje. Snahou školy je podpořit kreativitu a talent těchto možná budoucích návrhářů.

Místo a doba konání soutěže:

Soutěž je vyhlašována na Střední škole Strážnice pravidelně 2x do roka, zvlášť pro první a druhé pololetí školního roku. Pro první pololetí se vyhlašuje v měsíci září, pro druhé pololetí v únoru každého školního roku.

Tento rok je vyhlášen již XVIII. ročník této soutěže.

Kategorie soutěže:

 • Tematická:
  • Společenský oděv
  • Klasická móda
  • Avantgarda
  • Spodní prádlo, sport a plavky
  • Mladá volná tvorba
  • Oděvní doplňky
  • Originální návrh oděvu či doplňku
 • Věková:
  • Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
  • Žáci Střední školy Strážnice
  • Ostatní střední školy

Popis jednotlivých témat:

Společenský oděv – pestrá paleta dámských a pánských oděvů společenského charakteru, módnost propojená s elegancí, efektní materiály, vypracování…

Klasická móda – klade důraz na perfektní vypracování klasických oděvů – dámská a pánská saka, pláště, kostýmy, komplety, ostatní podšité oděvy, náročnější provedení, zajímavé detaily.

Avantgarda – oděvy netradičních tvarů, materiálů, kombinace různých technik, vypracování, oděvy nápadité, extravagantní….

Spodní prádlo, sport a plavky – spodní prádlo dámské a pánské, důraz se klade na vypracování a smysl pro detaily.   

Mladá volná tvorba – různorodé oděvy pro volný čas současných mladých lidí…

Originální návrh oděvu či doplňku – návrhy předložené v této kategorii nemusí být pouze kresebné, lze doložit i koláže, slovní popis apod. Při hodnocení nebude stěžejní výtvarné provedení, ale originalita nápadu. Návrhy mohou zhotovit jednotlivci i kolektiv.

Podmínky soutěže:

Do soutěže je možné zařadit jenom:

 • návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži,
 • návrhy, které jsou řádně označeny vybranou kategorií, podepsané a odevzdané (zaslané) na adresu:

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, kabinet výtvarných předmětů, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice, nejpozději

do 7. prosince 2020 (za I. pololetí) a do 4. června 2021 (za II. pololetí).

 • Soutěže se může zúčastnit jednotlivec či kolektiv autorů středních nebo základních škol podle uvedených věkových kategorií.
 • Každý soutěžící se může zúčastnit všech nebo zvolených kategorií s neomezeným počtem návrhů. Doporučuje se, pokud se jedná o více návrhů, aby tyto návrhy tvořily kolekci s určitým společným prvkem.
 • Návrhy musí být nakresleny na tvrdém výkresu formátu A3 nebo A4, nejlépe jeden návrh na výkrese.
 • Návrhy mohou být doplněny slovním popisem, případně určením zvoleného materiálu.
 • Návrhy bez označení kategorie si hodnotící komise vyhrazuje zařadit sama dle uvážení.

Hodnocení soutěže:

    • Všechny návrhy, které splňují výše uvedené podmínky, budou hodnoceny odbornou komisí podle následujících kritérií:
     • Celkový dojem a estetická úroveň
     • Originalita návrhů
     • Barevnost návrhů v souvislosti s módními trendy
     • Využitelnost návrhů při tvorbě kolekcí modelů
    • Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny budou předány na školních akademiích dne 22. prosince 2020 a dne 29. června 2020.
    • Soutěžící z řad základních škol budou na vyhodnocení a předávání cen pozváni písemně, nebo jim ceny budou zaslány poštou. Výsledky předchozího ročníku a vítězné návrhy je možné zhlédnout také na školních webových stránkách www.stredniskolastraznice.cz.
    • Vítězné návrhy budou odměněny knižními cenami, výtvarnými potřebami či věcnými cenami nebo službou.
    • Hodnotící komise si vyhrazuje právo neudělit žádné místo, a tudíž i cenu v jednotlivých kategoriích.

Práva a povinnosti soutěžícího:

  • Soutěžící přihlašuje své návrhy dobrovolně a v případě ocenění má právo se podílet na dalším zpracování návrhů, jejich převedení do modelové podoby i možnosti prezentovat jej na soutěžích pod záštitou Střední školy Strážnice.
  • Vítězům bude umožněno zúčastňovat se vybraných soutěží, do kterých se škola se svými modely přihlásila.
  • Po vyhodnocení soutěže si soutěžící vyzvednou všechny neoceněné návrhy osobně v kabinetě výtvarných předmětů. Na vyžádání je možné je zaslat i poštou.

Práva a povinnosti organizátora:

  • Organizátor zabezpečí objektivní a kvalifikované hodnocení všech návrhů a jmenuje odbornou hodnotící komisi.
  • Organizátor zabezpečí propagační stránku soutěže.
  • V případě ocenění si organizátor a škola vyhrazuje právo použít návrhy pro nové kolekce a taktéž na prezentaci návrhů v prostorách budovy školy.
  • Každý oceněný návrh bude odměněn věcnou cenou, která bude předána po vyhlášení výsledků na školní akademii, nebo po domluvě předána jiným způsobem.

Závěr

Všechny bližší informace spojené se soutěží Vám podá Mgr. art. Zuzana Herníková tel. č. 518 395 498 a  Ing. Lenka Semrádová č. tel. 518 395 415 – organizátor soutěže.