Vzdělávací nabídka

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání

Aktuality


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – umělecké obory vzdělání
Střední škola Strážnice přijímá přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

  • MÓDA, STYLING, MÉDIA
  • GRAFICKÝ DESIGN

Na tyto maturitní obory se nekonají jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky přijímá škola do 30. 11. 2020


Den otevřených dveří 17. 10. 2020 - PŘESUN
Na základě vzniklé epidemiologické situace a Vládou ČR přijatých krizových opatření jsme nuceni přesunout den otevřených dveří ze soboty 17. 10. na sobotu 21. 11. 2020. Věříme, že epidemiologická situace dovolí, abychom vás v listopadu mohli přivítat na dnech otevřených dveří 5. 11., 19. 11. a v sobotu 21. 11. 2020. Osobní návštěva školy a její prohlídka bude možná i individuálně (mimo dny otevřených dveří), po předchozí telefonické nebo mailové domluvě (518 395 401, 518 395 404, info@stredniskolastraznice.cz).

13. 10. 2020


Distanční výuka – opatření od 14. 10. 2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se s platností od 14. 10. 2020 do odvolání zakazuje přítomnost žáků ve škole. Toto nařízení se týká teoretického i praktického vyučování, a také ubytování na domově mládeže. Žáci mají ubytování i stravování odhlášeno.
Od 14. 10. 2020 již nebude pokračovat prezenční výuka praktického vyučování (ODV, PRa, PCV). Veškeré vyučování přechází do distanční formy. Upozorňujeme, že distanční vyučování je pro žáky povinné. Aktuální informace budou zveřejňovány v systému Edookit a na webových stránkách školy.

13. 10. 2020


Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – volné dny
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odlišnosti v organizaci školního roku
t a k t o :
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
V uvedené dny nebude probíhat prezenční výuka praktického vyučování ani distanční výuka.

10. 10. 2020


Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta


Provoz školy od 5. 10. do 18. 10. 2020
Na základě mimořádného opatření KHS Jihomoravského kraje, kterým dochází k omezení provozu středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.
Teoretické vyučování bude probíhat distanční formou vzdělávání, praktické vyučování prezenční formou vzdělávání. Bližší informace budou sděleny žákům vedením školy a třídními učiteli.
1. 10. 2020


Provoz domova mládeže a školní jídelny od 5. 10. do 18. 10. 2020
Na základě nařízení KHS Jihomoravského kraje je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezen provoz domova mládeže i školní jídelny. Ubytování a stravování v době mimořádného opatření mají žáci odhlášeno. Žákům vykonávajícím praktickou výuku je ubytování i stravování umožněno za dodržení platných hygienických nařízení (roušky uvnitř budov). Bližší informace lze získat u vedoucí školní jídelny, popř. vedoucí domova mládeže.
1. 10. 2020


Přípravné kurzy k talentovým zkouškám
Informace k bezplatným přípravným kurzům k talentovým zkouškám naleznete ZDE.


Dny otevřených dveří
Termíny dnů otevřených dveří naleznete ZDE.


Nová hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2020
Nová hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2020 naleznete ZDE.


Výsledky voleb do školské rady
Zvolené členy do školské rady naleznete ZDE.

Aktuální informace pro rodiče budoucích 1.ročníků k zahájení školního roku 1. 9. 2020
Vážení rodiče, manuál MŠMT ke COVID-19, který jsme obdrželi dne 18. 8. 2020, doporučuje omezit pobyt zákonných zástupců žáků ve školních budovách. Z tohoto důvodu se neuskuteční tradiční setkání vedení školy a rodičů žáků prvních ročníků dne 1. 9. 2020 v učebnách školy. Vedení školy vám však bude v průběhu celého dne (i dnů následujících) k dispozici osobně pro případné dotazy/informace, příp. na mailových adresách zveřejněných na našich stránkách v sekci Kontakty. Snažíme se, dle instrukcí MŠMT, minimalizovat shromažďování většího počtu osob na jednom místě a ve stejném čase. Děkujeme za pochopení.
Žáci prvních ročníků budou po příchodu do školy směřováni zaměstnanci školy do učeben dle rozpisu, který bude vyvěšen ve škole. Zde jim budou třídními učiteli podány informace o organizaci výuky na naší škole, přístupu žáků do školy s využitím čipového systému, stravování, hygienických opatřeních vzhledem ke COVID-19 apod. Další informace obdrží od třídních učitelů i následující den (2. 9. 2020) v průběhu třídnických hodin.
Případní doprovázející rodiče budou dne 1. 9. 2020 směřováni zaměstnanci školy do budovy pavilonu dílen. Zde budou pro ně vyhrazeny prostory, kde mohou vyčkat příchodu svých dětí, příp. mohou vyřídit přihlášení ke stravování, ubytování apod.
Rodičům bude v průběhu prvního a druhého týdne školní docházky (po sdělení kontaktních údajů) umožněn přístup na školní program Edookit, kde budou vedením školy zveřejňovány informace, které obdrží žáci prvních ročníků v prvních dvou dnech školní docházky. Základní informace budou postupně zveřejňovány i na internetových stránkách školy. Pro zobrazení informací klikněte ZDE.
Formulář pro vyplnění kontaktních údajů je ke stažení ZDE.
Formulář s kontaktními údaji můžete po vyplnění poslat po svém synovi/dceři třídnímu učiteli do školy nebo zaslat elektronicky na mailovou adresu: info@stredniskolastraznice.cz.


Nástavbový maturitní obor Podnikání – přijímací řízení

Střední škola Strážnice přijímá i nadále přihlášky na nástavbový maturitní obor Podnikání, který je určený pro absolventy tříletých učebních oborů, kteří si potřebují doplnit maturitní vzdělání. Obor je vyučován dálkovou formou (konzultační hodiny). Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. Studium je bezplatné.


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem “SPOLU TO ZVLÁDNEME.”

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.