Školní jídelna

Stravování (školní jídelna, školní vinný sklep)

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky.
Pro žáky ubytované na domově mládeže poskytuje celodenní stravování ve školní jídelně.

Informace ke stravování
Přihláška ke stravování
Vnitřní řád školní jídelny
Jídelníček

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Dne 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná. Není povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám. Nelze spojit dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označujícím alergen. Seznam alergenů bude v blízkosti jídelního lístku.

Odkaz na PDF. Alergeny

Doplňková činnost

Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti poskytuje služby:

  • hostinská činnost – zajištění oslav ve školní jídelně nebo školním sklípku
  • stravování cizích strávníků
  • možnost poskytnutí stravování hostům ubytovaným na domově mládeže

Kontakty

Bc. Miroslava Martykánová
vedoucí školní jídelny
tel: 518 395 433, 702 013 776
e-mail: martykanova.miroslava@stredniskolastraznice.cz

Kuchyně
Odhlášky a přihlášky stravy v případě nemoci do 6.30 hod,na tel: 518 395 432, nebo e-mail: jidelna@stredniskolastraznice.cz