Školní jídelna

Informace ke stravování

 

Telefon: 518 395 432, 518 395 433
Mobil: 702 013 776
e-mail: jidelna@stredniskolastraznice.cz
Vedoucí ŠJ: Bc. Miroslava Martykánová

 

Provoz: 6.00 – 17.30 hodin

 

Strávníci mají možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel. Výběr je možné provádět pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn ve vestibulu školy.
Dále lze výběr provádět prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz.

Výdejní doba je od 11:00 do 13:30 hod.

Každý strávník musí mít vyplněnou Přihlášku ke stravování, kterou odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo třídnímu učiteli na začátku školního roku. Přihláška obsahuje aktuální informace. Přihlášku strávníci obdrží i s variabilním symbolem první školní den. V případě ztráty je přihláška ke stažení zde.
Každý strávník musí mít čip. Záloha na čip 115 Kč. Při ztrátě si musí zakoupit nový čip. Za poškozený čip se záloha nevrací.

 

Výše stravného + platby:

Číslo účtu školy: KB, 7431671/0100, Variabilní symbol je číslo strávníka ve školní jídelně, který musí být uveden u každé platby! Číslo je uvedeno na přihlášce ke stravování nebo obdržíte v kanceláři ŠJ.

 

Termíny plateb:

  • 1. platba nejpozději k 20.8. před zahájením školního roku.
  • 2.-10. platba nejpozději k 20. dni předcházejícího měsíce.

Platby provádět trvalým příkazem z účtu uvedeného na přihlášce, změnu účtu hlásit vedoucí školní jídelny.

 

Cena stravy:

Záloha za obědy 600 Kč
Záloha pro celodenní strávníky 2600 Kč
Oběd 33 Kč
Snídaně 27 Kč
Večeře 27 Kč

 

Odhlášky:

  • Prázdniny, ředitelské volno, svátky jsou strávníci odhlášeni automaticky.
  • Na aktuální den do 6.30 hod. telefonicky nebo osobně.
  • Další dny si strávníci odhlašují sami na www.strava.cz, nebo u vedoucí školní jídelny.

 

Vyúčtování stravného:

Přeplatky vracíme na konci školního roku, v průběhu školního roku vracíme pouze při zanechání vzdělávání nebo ve výjimečných případech.