Školní jídelna

Stravování (školní jídelna, školní vinný sklep)

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky.
Pro žáky ubytované na domově mládeže poskytuje celodenní stravování ve školní jídelně.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Výběr je možné provádět pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn ve vestibulu školy.

Dále lze výběr provádět prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz .

Výdejní doba je od 11:00 do 13:30 hod..

Odkaz na jídelníček.

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Dne 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná. Není povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám. Nelze spojit dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označujícím alergen. Seznam alergenů bude v blízkosti jídelního lístku.

Odkaz na PDF. Alergeny

Doplňková činnost

Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti poskytuje služby:

  • hostinská činnost – zajištění oslav ve školní jídelně nebo školním sklípku
  • stravování cizích strávníků
  • možnost poskytnutí stravování hostům ubytovaným na domově mládeže

Kontakt:
Bc. Miroslava Martykánová, vedoucí školní jídelny: 518 395 433, 702 013 776
e-mail: martykanova.miroslava@stredniskolastraznice.cz

Kontakty

Bc. Miroslava Martykánová
vedoucí školní jídelny
tel: 518 395 433, 702 013 776
e-mail: martykanova.miroslava@stredniskolastraznice.cz

Kuchyně
Odhlášky a přihlášky stravy v případě nemoci do 6.30 hod,na tel: 518 395 432, nebo e-mail: jidelna@stredniskolastraznice.cz

 

« 1 z 5 »