Závěrečné zkoušky

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2019

 

Třída Písemná ZZ Praktická ZZ Studijí volno Ústní ZZ
A3 3. 6. 2019 4. – 6. 6. 2019 10. – 13. 6. 2019 14. 6. 2019