Závěrečné zkoušky

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2019

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření ministerstev a vlády, kterým byla, mimo jiné, zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, dále v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 dochází ke změnám v organizaci závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020. 

  • Závěrečná zkouška se uskuteční v souladu s § 36 a násl. zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
  • Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020.
  • V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, proběhne vykonání závěrečné zkoušky tzv. náhradním způsobem. Závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku. Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, a to průměrem za tři poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Bližší informace jsou uvedeny v Zákoně č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020