Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Koryčanská
kontakty:
e-mail: korycanska.radka@stredniskolastraznice.cz
tel: 518 395 407

Školní metodik prevence: Mgr. Anna Gajdíková
kontakty:
e-mail: gajdikova.anna@stredniskolastraznice.cz
tel: 518 395 431

Školní psycholožka: Mgr. Kristína Bolebruchová
kontakty:
e-mail: skolnipsychologstraznice@gmail.com
tel: 518 395 411