Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Střední školy Strážnice, p. o.

Složení školské rady

 

Příjmení a jméno člena ŠR Začátek funkčního období (datum)
Kosířová Hana, Mgr. 20. 2. 2018
Kuchyňková Beáta, Ing. 20. 2. 2018
Jagoš Jan, Mgr. 20. 2. 2018
Stonawski Petr, Mgr. 25. 9. 2020
Semrádová Lenka, Ing. 25. 9. 2020
Malata Aleš, Mgr. 25. 9. 2020
Gajdoštíková Jitka 25. 9. 2020
Raus Pavel 25. 9. 2020
Kovaříček Miroslav 25. 9. 2020

 

Strážnice, 24. září 2020

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka