Termíny přijímacího řízení

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření ministerstev a vlády, kterým byla, mimo jiné, zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, dále v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 dochází ke změnám v organizaci a termínech přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 (netýká se uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafický design, kde přijímací řízení již proběhlo).

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční v pondělí 8. června 2020. Všem uchazečům, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole budou před jejím konáním rozeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi.