Stanovení předmětů k MZ

Stanovení předmětů k MATURITNÍ ZKOUŠCE
pro školní rok 2021-2022

 

A.Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (4. GD)

I.Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Dějiny výtvarné kultury: ústní zkouška
5. Technologie: ústní zkouška

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (4. MSM)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Dějiny výtvarné kultury: ústní zkouška
5. Technologie a konstrukce oděvů: ústní zkouška

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (4. OI)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Technologie: ústní zkouška
5. Konstrukce a modelování oděvů: ústní zkouška

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4. ST)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
3. ZKOUŠKA Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ: praktická zkouška
4. Technologie: ústní zkouška
5. Konstrukce a provoz zařízení: ústní zkouška

E. Studijní obor:
TECHNICKÉ LYCEUM (4. TL)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
3. Maturitní práce: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí.
4. Strojnictví: ústní zkouška
5. Volitelná zkouška: ústní zkouška: žák si vybere jeden z předmětů Fyzika, Chemie nebo Matematika rozšiřující

 

Platnost: jarní i podzimní zkušební období roku 2022.

Ve Strážnici dne 27. srpna 2021

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka

Č. j.: SŠST/284/2021/1

 

STANOVENÍ NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, rozhodla o stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2022:

A. Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (4. GD)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (4. MSM)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (4. OI)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4. ST)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk: ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

E. Studijní obor:
TECHNICKÉ LYCEUM (4. TL)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk – ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Volitelná zkouška – ústní zkouška (žák si vybere jeden z předmětů Fyzika nebo Chemie, který nebyl volen v profilové části MZ)

 

Platnost: jarní i podzimní zkušební období 2022.
Ve Strážnici dne 27. srpna 2021

Ing. Petra Fialová, v. r.
Ředitelka
Č. j.: SŠST/284/2021/1