Stanovení předmětů k MZ

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka budou konat jako opravnou a náhradní maturitní zkoušku prvomaturanti z roku 2017.

Ústní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura a z cizího jazyka, konané v rámci profilové části maturitní zkoušky, se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí každého konkrétního žáka, zda příslušnou zkoušku bude chtít konat nebo ne. V případě, že žák zkoušku konat nebude, nebude tato zkouška součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Opatření obecné povahy pak umožní i opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

 

A.Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (4. GD)

I.Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Dějiny výtvarné kultury: ústní zkouška
5. Technologie: ústní zkouška

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (4. MSM)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Dějiny výtvarné kultury: ústní zkouška
5. Technologie a konstrukce oděvů: ústní zkouška

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (4. OI)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška (nepovinná zkouška)
3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Technologie: ústní zkouška
5. Konstrukce a modelování oděvů: ústní zkouška

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4. ST)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. (nepovinná zkouška)
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. (nepovinná zkouška)
3. ZKOUŠKA Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ: praktická zkouška
4. Technologie: ústní zkouška
5. Konstrukce a provoz zařízení: ústní zkouška

E. Studijní obor:
TECHNICKÉ LYCEUM (4. TL)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. (nepovinná zkouška)
2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. (nepovinná zkouška)
3. ZKOUŠKA Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ: praktická zkouška
4. Strojnictví: ústní zkouška
5. Volitelná zkouška: ústní zkouška: žák si vybere jeden z předmětů Fyzika, Chemie nebo Matematika rozšiřující

F. Nástavbové studium (dálková forma):
PODNÍKÁNÍ (3. PD)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. – písemná práce (opravná zkouška); – ústní zkouška (nepovinná zkouška);

2. Pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka: Cizí jazyk (ANJ): písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom. – písemná práce (opravná zkouška); – ústní zkouška (nepovinná zkouška)

3. Odborné předměty: praktická zkouška
4. Ekonomika: ústní zkouška
5. Účetnictví: ústní zkouška

Platnost: jarní i podzimní zkušební období roku 2021.

Ve Strážnici dne 2. září 2020, upraveno 15. 2. 2021, 12. 3. 2021.

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka

Č. j.: SŠST/352/2020

 

STANOVENÍ NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, rozhodla o stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2020:

A. Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (4. GD)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (4. MSM)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (4. OI)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka: ústní zkouška
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4. ST)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk: ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Matematika: ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

E. Studijní obor:
TECHNICKÉ LYCEUM (4. TL)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk – ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Volitelná zkouška – ústní zkouška (žák si vybere jeden z předmětů Fyzika nebo Chemie, který nebyl volen v profilové části MZ)

F. Nástavbové studium (dálková forma):
PODNÍKÁNÍ (3. PD)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Marketing a management: ústní zkouška
2. Právo: ústní zkouška

 

Platnost: jarní i podzimní zkušební období 2021.
Ve Strážnici dne 2. září 2020

Ing. Petra Fialová, v. r.
Ředitelka
Č. j.: SŠST/352/2020