Vyhlášení přijímacího řízení

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2024/2025

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání a vzdělávání v konzervatoří, v platném znění, přijímací řízení do oborů vzdělání:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Móda, styling, média, denní forma vzdělávání
  • Grafický design, denní forma vzdělávání
  • Oděvní a interiérový design, denní forma vzdělávání
  • Informační a 3D technologie ve strojírenství, denní forma vzdělávání
  • Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací, denní forma vzdělávání

Obor vzdělání s výučním listem

  • Aranžér – propagační tvorba, denní forma vzdělávání

Nástavbové obory vzdělání

  • Podnikání, dálková forma vzdělávání

 

Ve Strážnici 25. září 2023, aktualizace 20. 1. 2024
Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy