Změny v organizaci MZ a ZZ

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, k 1.1.2022 prodlužuje u maturit dobu pro didaktické testy z českého jazyka a literatury o 10 minut, cizího jazyka o 10 minut, z matematiky o 15 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut (navýšení o 10 minut).
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut (navýšení o 10 minut).
Didaktický test z matematiky trvá 135 minut (navýšení o 15 minut).