Změny v organizaci MZ a ZZ (Mimořádná opatření Covid-19)

Maturitní zkoušky

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření ministerstev a vlády, kterým byla, mimo jiné, zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, dále v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 dochází ke změnám v organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020.

  • Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s § 20 a násl. zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
  • Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.
  • Ve společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
  • Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části MZ, s výjimkou dílčích zkoušek konaných jako ústní, zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání („Centrum“).
  • Profilovou část MZ a ústní zkoušky společné části vyhodnocuje škola.
  • V případě maturitních zkoušek bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020.
  • V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, proběhne vykonání maturitní zkoušky tzv. náhradním způsobem. Maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za tři poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Bližší informace jsou uvedeny v Zákoně č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 

Závěrečné zkoušky

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření ministerstev a vlády, kterým byla, mimo jiné, zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, dále v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 dochází ke změnám v organizaci závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020. 

  • Závěrečná zkouška se uskuteční v souladu s § 36 a násl. zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
  • Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020.
  • V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, proběhne vykonání závěrečné zkoušky tzv. náhradním způsobem. Závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku. Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, a to průměrem za tři poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Bližší informace jsou uvedeny v Zákoně č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020