Otevírané obory

Prezentace školy

Pro školní rok 2023/2024 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem:

Název oboru (ŠVP) Kód oboru (RVP) Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků
Móda, styling, média 82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů

4 roky (MZ) Denní 15
Grafický design 82-41-M/05

Grafický design

4 roky (MZ) Denní 15
Oděvní a interiérový design 31-43-M/01

Oděvnictví

4 roky (MZ) Denní 30
Strojírenství – CAD a CAM systémy
23-41-M/01

Strojírenství

4 roky (MZ) Denní 30
Vývoj IT a průmyslových aplikací
78-42-M/01

Technické lyceum

4 roky (MZ) Denní 30
Aranžér 66-52-H/01

Aranžér

3 roky (ZZ) Denní 30
Podnikání 64-41-L/51

Podnikání

3 roky (MZ) Dálková 30

 

Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2023/2024

Dne 19. 4. 2023 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 6551/23/R97, na jehož základě rozhodla ředitelka Střední školy Strážnice, příspěvkové organizace, o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto:

Název oboru (ŠVP) Kód oboru (RVP) Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků
Oděvní a interiérový design 31-43-M/01

Oděvnictví

4 roky (MZ) Denní 32
Strojírenství – CAD a CAM systémy
23-41-M/01

Strojírenství

4 roky (MZ) Denní 60
Vývoj IT a průmyslových aplikací
78-42-M/01

Technické lyceum

4 roky (MZ) Denní 32
Aranžér 66-52-H/01

Aranžér

3 roky (ZZ) Denní 30
Podnikání 64-41-L/51

Podnikání

3 roky (MZ) Dálková 34

Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech    

Poznámky:

MZ – obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor),

ZZ – obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor).

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (Móda, styling, média a Grafický design) se přijímají do 30. 11. 2022.

Přihlášky do všech ostatních oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2023.

 

 

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání