Přijímací zkoušky a talentové zkoušky

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oboru vzdělání Strojírenství a do nástavbového oboru Podnikání, další informace ZDE.

Vzhledem k dostatečné kapacitě oboru Strojírenství (možnost otevřít až dvě třídy prvního ročníku tohoto oboru) a vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, rozhodla ředitelka Střední školy Strážnice o nekonání školní přijímací zkoušky do oboru vzdělání Strojírenství a do nástavbového oboru vzdělání Podnikání.

  • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury se nekonají.
    V souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se jednotná přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.
  • Školní přijímací zkouška
    V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se bude konat školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (kromě oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání 82, tj. Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů) a do nástavbového oboru vzdělání Podnikání. Školní přijímací zkouška do příslušného oboru vzdělání se bude konat, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru vzdělání bude vyšší, než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru vzdělání. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání, nebo bude tomuto počtu roven, pak může ředitelka školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání. O tom rozhodne ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021.
    Rozhodne-li ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům do daného oboru vzdělání.
    Ukázka školní přijímací zkoušky: Školní přijímací zkouška

 

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oboru Aranžér

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o nekonání písemné přijímací zkoušky do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér (66-52-H/01).

 

Informace k talentovým zkouškám do uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafický design

Talentovou zkoušku konají uchazeči, kteří se hlásí do dvou uměleckých oborů vzdělání, tzn. uchazeči do oboru Móda, Styling, Média a do oboru Grafický design. V ostatních oborech se talentová zkouška nekoná.Talentová zkouška se skládá ze tří částí:
– Kresba zátiší na formát A2
– Malba na dané téma
– Přehled domácích prací – uchazeči předloží domácí práce, např. kresba/malba – 8 ks v deskách, formát A4-A2; dále lze předkládat plastiky (pouze fotografie), textilní/grafické realizace (pouze fotografie), umělecké fotografie.
Na talentovou zkoušku si uchazeči musí přinést: uhel, tužky (B4 – B 8), plastickou gumu, kelímek, paletu, barvy.

Strážnice, 5. 2. 2021