Přijímací zkoušky a talentové zkoušky

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce

Pod odkazem níže jsou uvedeny důležité informace k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka a literatury. Pro podrobné informace klikněte ZDE.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Jednotnou přijímací zkoušku konají v prvním kole přijímacího řízení uchazeči, kteří se hlásí na obory vzdělání s maturitní zkouškou. Nekonají uchazeči do uměleckých oborů vzdělání Móda, styling, média a Grafický design a do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér.

Jednotná přijímací zkouška se skládá:
Český jazyk:

Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Matematika:

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oboru Aranžér

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

o nekonání písemné přijímací zkoušky

do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér (66-52-H/01).

Žákům – uchazečům bude rozhodnutí o nekonání zkoušky oznámeno v pozvánce k přijímacímu pohovoru, který proběhne v den konání přijímacího řízení pro 1. kolo, resp. pro další kola přijímacího řízení.

Informace k talentovým zkouškám do uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafický design

Talentovou zkoušku konají uchazeči, kteří se hlásí do dvou uměleckých oborů vzdělání, tzn. uchazeči do oboru Móda, Styling, Média a do oboru Grafický design. V ostatních oborech se talentová zkouška nekoná.

Talentová zkouška se skládá ze tří částí:

  • Kresba zátiší na formát A2
  • Malba na dané téma
  • Přehled domácích prací – uchazeči předloží domácí práce, např. kresba/malba – 8 ks v deskách, formát A4-A2; dále lze předkládat plastiky (pouze fotografie), textilní/grafické realizace (pouze fotografie), umělecké fotografie.

Na talentovou zkoušku si uchazeči musí přinést: uhel, tužky (B4 – B 8), plastickou gumu, kelímek, paletu, barvy.

Strážnice, 20. 9. 2021