JAK NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

Nezapomeňte na termín podání přihlášek od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Pokud si s podáním přihlášky ke studiu nevíte rady, rádi vám pomůžeme. Můžete se sjednat osobní schůzku, na které vše probereme. Schůzku si můžete domluvit na:

 • Tel.:518 395 401
 • Mobil: 603 570 183
 • E-mail: info@stredniskolastraznice.cz

Základní informace k nové podobě přijímacího řízení

 • Nově si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky (maturitní i učební obory). Pokud byly podány i 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou, vyplní uchazeči na přihlášce až 5 oborů v pořadí podle svých priorit.
 • Pořadí škol na přihlášce závazně určuje jejich prioritu. Prioritizace oborů a škol na přihláškách je velmi důležitá.
 • Formulář přihlášky a tiskopisy příloh k přihlášce jsou zveřejněny na našich internetových stránkách, sekce Úřední deska – Ke stažení: https://www.stredniskolastraznice.cz/uredni-deska/ke-stazeni/
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy do 31. 1. 2024. Kritéria naší školy naleznete na: Kritéria přijímacího řízení – Střední škola Strážnice (stredniskolastraznice.cz)
 • Uchazeči do maturitních oborů (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou) konají jednotnou přijímací zkoušku.
 • Do oborů vzdělání s výučním listem se jednotná přijímací zkouška nekoná.
 • První řádný termín jednotné přijímací zkoušky: pátek 12. dubna 2024.
 • Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky: pondělí 15. dubna 2024.
 • Náhradní termíny: pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024.
 • Každý uchazeč má nárok konat 2 pokusy jednotné přijímací zkoušky.
 • Do výsledků přijímacího řízení se bude počítat lepší pokus z českého jazyka a literatury a lepší pokus z matematiky.
 • Jednotnou přijímací zkoušku budou psát uchazeči na jedné ze škol, na kterou se hlásí, místo konání určuje společnost Cermat, ne školy.
 • Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží uchazeči nejpozději 14 dní předem.
 • Přijímačky si mohou uchazeči o studium procvičit na: https://procvicprijimacky.cermat.cz/
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejňovány od 15. 5. 2024.
 • Další informace lze získat např. na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Jak podat přihlášku?

 1. Plně elektronicky
  • Nejrychlejší způsob přes systém DIPSY: https://www.dipsy.cz
  • K elektronickému podání je nutná e-identita.
  • Všechny informace o oborech vybere uchazeč v systému.
  • Online se nahrají přílohy a uchazeč odešle přihlášku, potvrzení přijde mailem.
  • V mailu najde uchazeč i registrační číslo, pod kterým bude vystupovat v přijímacím řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení najde uchazeč v systému DIPSY, ve škole a na webu školy.
 1. Výpisem ze systému DIPSY
  • Přihlášky vyplní uchazeč v systému DIPSY (https://www.dipsy.cz) a jejich výpis mu bude zaslán na e-mail. Není nutná e-identita.
  • V zaslaném výpisu bude i přidělené registrační číslo.
  • Vytištěné přihlášky doručí uchazeč na všechny školy, kam se hlásí.
  • Na všech přihláškách musí být pořadí škol shodné.
  • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží uchazeč o studium poštou.
 1. Papírovou přihláškou (listinná podoba)
  • Původní (starý) způsob podávání přihlášek.
  • Tiskopisy přihlášek uchazeč ručně vyplní, opatří přílohami a doručí na všechny vybrané školy. Pořadí škol/oborů na přihláškách musí být shodné.
  • Tiskopis přihlášky musí uchazeč vytisknout tolikrát, na kolik škol se hlásí.
  • Ručně uchazeč vyplní všechny tiskopisy přihlášek.
  • Ke každé přihlášce přiloží uchazeč kopie příloh.
  • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží uchazeč poštou.