Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční v následujících termínech: 21. 10., 2. 11., 11. 11. 2023 a dále dne 13. 1. a 1. 2. 2024. Bližší informace naleznete ZDE.


Ceny stravy od 1. 3. 2023

S potěšením vám můžeme oznámit, že ceny běžně odebrané stravy pro žáky školy zůstávají i po 1. 3. 2023 nezměněny (oběd 37 Kč, snídaně 35 Kč, večeře 35 Kč). Od 1. 3. 2023 dochází pouze ke změně cen za neodhlášenou neodebranou stravu od druhého dne neplánované nepřítomnosti ve škole (oběd 100 Kč, snídaně 73 Kč, večeře 90 Kč). Dále dochází ke směně ceny pro cizí strávníky (oběd 100 Kč).


Upozornění – změna čísla účtu pro platby za stravování a ubytování

Vážení rodiče/zletilí žáci, oznamujeme Vám, že s účinností od 15.7. 2022 dochází ke změně účtu školy pro platby stravy a ubytování. Tímto Vás žádáme o zrušení stávajících trvalých příkazů a zadání trvalých příkazů na nové číslo účtu 123-7902810207/0100 tak, aby srpnová platba za stravu i ubytování na měsíc září již proběhla na nové číslo účtu. Při platbě uvádějte variabilní symbol a jméno a příjmení žáka.
Variabilní symbol nutný k identifikaci platby zůstává u stávajících žáků nezměněn. Žáci prvních ročníků oborů Strojírenství a Vývoj IT a průmyslových aplikací obdrželi variabilní symbol na zahajovací schůzce v červnu 2022. Žáci prvních ročníků ostatních oborů obdrží variabilní symbol spolu s přihláškou ke stravování na zahajovací schůzce 1. 9. 2022.
Záloha na stravu 700 Kč (neubytovaní žáci), záloha na stravu a ubytování 3200 Kč (ubytovaní žáci)
Podrobnější informace ke stravování naleznete ZDE.

Zveřejněno 14. 7. 2022


Vítězná kolekce v celostátní soutěži Avantgarda Lysá nad Labem - Rain Enthusiasts (Nadšenci deště), 21. 4. 2022
Kolekce s názvem „Rain Enthusiastis“ byla inspirována stylem Oversize a poukazuje na individualitu každého jedince. Je vytvořena z materiálů s nepromokavou úpravou v kombinaci se síťovinou a všechny modely byly navrženy právě dle vlastností těchto materiálů. Důraz je kladen na práci se střihem, variabilitu a barevnost. Vytvořil tým autorek 4. ročníku oboru Móda, styling, média.

Zveřejněno 26. 4. 2022


Odborná exkurze žáků Střední školy Strážnice do Dolních Vítkovic

Třídy třetích ročníků oborů Technické lyceum a Strojírenství vyrazily 21. – 22. dubna na odbornou exkurzi do Ostravy. Protože tyto třídy kvůli pandemii neměly dosud pořádnou možnost někam jako kolektiv vyrazit, měli všichni účastníci z této cesty velkou radost.

První den po příjezdu se žáci zúčastnili soukromé prohlídky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zejména Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. Exkurze se těšila velkému zájmu, neboť VŠB – TU je jednou z vysokých škol, kam se naši žáci vzhledem ke svému zaměření hlásí k dalšímu studiu po maturitě. Prohlédli si výukové laboratoře, dokonce se mohli projet autem vyrobeným právě na Vysoké škole báňské. Jejich dotazy jim fundovaně zodpověděli vysokoškolští pedagogové, kteří je univerzitními prostorami provázeli.

Druhý den byl věnován interaktivní naučné prohlídce Vysoké pece v Dolních Vítkovicích. Jelikož se s tímto zařízením sloužícím k výrobě surového železa redukcí z železných rud setkají i v jedné z maturitních otázek, všichni ocenili možnost podívat se na vysokou pec naživo a se zájmem si vyslechli odborný výklad. Odměnou na konci prohlídky byl výstup na věž, ze které si mohli užít krásné pohledy na celou Ostravu.

Exkurze byla pro všechny účastníky velmi přínosná a věřím, že si ji žáci i jejich pedagogický doprovod skutečně užili.

Ing. Tomáš Sklenák, učitel odborných předmětů


ODBORNÁ EXKURZE do firmy 2K CZECH

Doba covidová skončila, a tak mohli naši žáci vyrazit na odbornou exkurzi. Třídy 2. TL a 1. TL, které studují na technickém lyceu obor „Vývoj IT a průmyslových aplikací“, měly možnost navštívit firmu 2KCzech, která spadá pod vydavatele Take Two Interactive a zabývá se vývojem počítačových her. Odborná exkurze se uskutečnila 27. 4. 2022 v brněnské pobočce firmy.
Celá exkurze probíhala v budově, ve které je umístěna Mocapová technologie firmy a probíhala v několika tematických rovinách. V první fázi nám představili historii firmy, která byla založena v roce 1997 pod názvem Illusion Softworks.
Druhá část exkurze byla věnována tématu samotné tvorby počítačových her. Dozvěděli jsme se, jaké konkrétní profese a dovednosti jsou potřeba, aby vůbec počítačová hra mohla vzniknout, jaké jsou na jednotlivé obory kladeny nároky a co musí případný zájemce o takovou práci udělat, aby mohl pracovat ve studiu jako je Hangar 13. Vše bylo prezentováno v praktických ukázkách na posledním titulu hry Mafia Definitive Edition.
Třetí část byla věnována praktickým ukázkám motion capture zařízení, které studio vlastní. Ve studiu se používá zařízení Xsens a Vicon. U Xsens dochází k zachycení pohybu méně přesným způsobem pomocí senzorů připevněných na těle figuranta. Výhodou je cena a možnost zachytit pohyb kdekoliv i mimo studio. Prakticky stačí senzory a počítač/tablet se softwarem. Druhý systém Vicon je podstatně složitější a také dražší. Pracuje na principu snímání senzorů pomocí kamer rozmístěných po studiu. Výhodou je velká přesnost snímaného pohybu. V poslední části jsme zjistili, jak funguje fotogrammetrie a jakým způsobem se dají skenovat objekty a převádět do 3D.
Ing. Miroslav Pospíšil, učitel odborných předmětů


FabLab na Střední škole Strážnice
FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základních a středních škol nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich vyrobit. Mají tak možnost za pomoci zkušených lektorů vyzkoušet práci s jinak těžko dostupnými moderními výrobními stroji a přístroji. A právě takový kamion zaparkoval od 14. do 18.3.2022 v areálu Střední školy Strážnice. Naši žáci, ale i pedagogové či veřejnost tak mohli využít šanci vyzkoušet si, co všechno dokáže např. kooperativní robot, laserová řezačka, Delta 3D tiskárna, řezací plotter a thermolis, elektronový mikroskop či modelovací frézka. Kromě workshopů byly pro účastníky připravené také soutěže, v nichž mohli poměřit své nově nabyté dovednosti.


Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.