Výsledky talentové zkoušky

Zveřejnění výsledků talentové zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:
U oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění ředitel školy sdělí uchazeči výsledky talentové zkoušky spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení v termínu podle § 62 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Výsledky talentové zkoušky (2. kolo) – MÓDA, STYLING, MÉDIA