Kritéria sestavení žákovského seznamu literárních děl

Každý maturant si sestavuje vlastní seznam 20 děl, která vybírá z výše uvedeného seznamu.

Seznam žáka musí obsahovat:
• minimálně 2 tituly z okruhu české a světové literatury do konce 18. století;
• minimálně 3 tituly z okruhu české a světové literatury do konce 19. století;
• minimálně 5 titulů z okruhu české literatury 20. a. 21. století;
• minimálně 4 tituly z okruhu světové literatury 20. a 21. století;
• minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama.

Ve Strážnici 27.8.2021
Č.j.: SŠST/284/2021/2

Ing. Petra Fialová, ředitelka školy