ARANŽÉR

Obsah vzdělávání:

 • Vytváření vizuálního stylu firmy.
 • Výtvarné techniky.
 • Zpracování návrhů na PC, úprava fotografií.
 • Kompletní služby spojené s přípravou svatby a dalších společ., kulturních či jiných událostí.
 • Výroba dekorací a doplňků.
 • Výroba sezónních aranžmá.
 • Netradiční dárková balení.

Uplatnění absolventů:

 • Aranžerská oddělení střední a velkých firem a organizací.
 • Aranžéři, dekoratéři veřejných (firemních) prostor.
 • Svatební organizátor, koordinátor.
 • Aranžování veletrhů, stánků, prodejních akcí.
 • Příprava společenských, kulturních a dalších akcí.
 • Floristické činnosti.
 • Aranžování výkladů, interiérů i exteriérů prodejen.
 • Balicí dárkové služby.
 • Možnost nástavbového maturitního studia.

Představení oboru:Fotogalerie

Aranžování výkladů

Aranžování výstav, svateb, akcí

Netradiční materiály

Výroba dekorací a aranžmá

Soutěže

Floristické semináře


Videa

Další videa naleznete ZDE.


Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér – propagační tvorba
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč.
a) základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Chemie 1 1 2
Fyzika 1 1
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informační a komunikační technologie 2 1 3
Ekonomika 1 2 3
b) odborné předměty
Propagace 1 1 1 3
Aranžování 1 1 1 3
Odborné kreslení 1 1 0,5 2,5
Písmo 2 1 1 4
Počítačová grafika 1 1
Dějiny umění 1 0,5 1,5
Zbožíznalství 1 1 0,5 2,5
Psychologie 1 1
Odborný výcvik 12 15 17,5 44,5
Celkem povinné 32 32 32 96

 

Aktuality

Mistrovství republiky aranžérů AR JUNIOR 2019

Žáci oboru Aranžér se zúčastnili 7. 11. 2019 – 8. 11. 2019 celostátní soutěže AR JUNIOR 2019, která se již tradičně konala v Českých Budějovicích.
V letošním roce se mistrovství republiky zúčastnilo celkem 17 škol z celé České republiky. Bylo hodnoceno celkem 133 soutěžních úkolů.

Soutěž je rozčleněna do několika kategorií. Naše škola se zapojila do 7 soutěžních disciplín:

 • VÝKLADNÍ SKŘÍŇ – je to hlavní disciplína, která je povinná pro všechny přihlášené školy. Letošní téma znělo: „Život před a po sametové revoluci“. Naši školu vzorně reprezentoval žák ze třídy 3AR – MICHAL BUČEK, který obsadil ve velmi vyrovnané konkurenci pěkné 3. MÍSTO.
 • DÁRKOVÉ BALENÍ – téma: „Zabalit krabici od bot“. Všichni soutěžící na místě obdrželi stejný materiál a každý ztvárnil balení podle svého. Nesměli použít nic než nůžky a lepidlo a samozřejmě šikovné ruce, kreativitu a fantazii. S tímto úkolem si velmi dobře poradila ANNA HUDCOVÁ, ze třídy 3AR a získala v silně obsazené disciplíně krásné 1. MÍSTO.
 • ŠPENDLENÍ NA FIGURÍNU – téma: „Květinová inspirace“. V této disciplíně soutěžila JULIE KRATOCHVÍLOVÁ z prvního ročníku. Přes to, že v oboru teprve začíná, bylo vidět, že se přípravě maximálně věnovala a vytvořila originální model, který porota zaslouženě ohodnotila jako nejlepší a získala skvělé 1. MÍSTO.
 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – téma: „Obal na gramofonovou desku-singl hudba“. Do této disciplíny se zapojilo celkem 17 prací. Za naši školu soutěžil žák ze třídy 2AR VIKTOR SEDLÁK, jeho návrh a celkové provedení si po zásluze odnesl výborné 1. MÍSTO.
 • DRÁTĚNÝ PROGRAM – téma pro tuto disciplínu znělo:
  „Ateliér-ruční práce“. KLÁRA ŠIKOVÁ, ze třídy 3AR si zvolila pracovní téma „Atelier-theatre“ a její zajímavá práce obsadila pěkné 2. MÍSTO.
 • PÍSMO RUČNĚ PSANÉ – soutěžící měli za úkol ve stanoveném čase přepsat sloku písně Modlitba pro Martu od M. Kubišové. Mohli si zvolit libovolné písmo, velikost i umístění do formátu. Skvěle si s tím poradila ANETA DUFKOVÁ ze třídy 2AR a získala hezké 2. MÍSTO.
 • MAKETA VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ – letošní téma “Přežije tištěná kniha?“ zpracoval zajímavě MARTIN ŠOULA z druhého ročníku. Výsledná práce získala velmi pěkné 4. MÍSTO, když ve velmi vyrovnané disciplíně chyběly na medailovou pozici pouhé 2 body.

AR JUNIOR 2018

Mladí aranžéři z naší školy se zúčastnili celostátní soutěže AR JUNIOR 2018, která se již tradičně konala v Českých Budějovicích.
V letošním roce se mistrovství republiky zúčastnilo celkem 17 škol z celé ČR. Bylo hodnoceno celkem 135 soutěžních úkolů.
Naše škola se zapojila do 7 soutěžních disciplín:

1. Výkladní skříň
ANETA OBRTLÍKOVÁ – 4. místo

2. Špendlení na figurínu
DENISA LÉTALOVÁ – 1. místo

3. Drátěný program
BARBORA KOPKOVÁ – 1. místo

4. Dárkové balení
ANNA HUDCOVÁ – 2. místo

5. Počítačová grafika
Viktor sedlák – 3. místo

6. Špendlení na živý model
PAVLÍNA MOKRUŠOVÁ – 3. místo

7. Úprava stolu pro 2 osoby
KLÁRA ŠIKOVÁ – 4. místo


Práce žáků v exteriéru
Žáci třídy A2 poslední letošní teplé dny strávili ve strážnickém parku při tvorbě mandal z přírodních materiálů. Mandala symbolizuje pozitivní emoce. Tuto ukázku mandaly měla možnost shlédnout i veřejnost.