Ukázka přijímacích zkoušek

Uchazeči do dvou uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafické design nekonají celostátně stanovené jednotné přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání je pouze talentová zkouška.

Uchazeči do ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Oděvní a interiérový design, Strojírenství – Informační a 3D technologie, Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací, Podnikání) konají v prvním kole přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky.

Ukázka zde:
Český jazyk:

Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Matematika:

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Uchazeči do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér – propagační tvorba přijímací zkoušky nekonají.