Ukázka přijímacích zkoušek

Uchazeči do dvou uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafické design nekonají celostátně stanovené jednotné přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání je pouze talentová zkouška.

Uchazeči do ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Oděvní a interiérový design, Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací, Podnikání) konají v prvním kole přijímacího řízení přijímací zkoušky.
V roce 2021 budou uchazeči konat na Střední škole Strážnice školní přijímací zkoušku.
Ukázka zde:

Školní přijímací zkouška

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se bude konat školní přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do příslušného oboru bude vyšší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru vzdělání. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do příslušného oboru nižší, než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebo bude tomuto počtu roven, pak může ředitelka školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání. O tom rozhodne ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021.

Celostátně stanovená jednotná přijímací zkouška se v roce 2021 na Střední škole Strážnice nekoná. Přesto se na tomto místě mohou uchazeči podívat i na ukázku celostátně stanovené jednotné přijímací zkoušky.
Ukázka zde:
Český jazyk:
Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch
Matematika:
Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

V případě dalších kol přijímacího řízení do těchto maturitních oborů budou uchazeči přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání (prospěch na základní škole) a dalších skutečností (umístnění v soutěžích, olympiádách).
Uchazeči do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér přijímací zkoušky nekonají.