Ukázka přijímacích zkoušek

Uchazeči do dvou uměleckých oborů Móda, styling, média a Grafické design nekonají celostátně stanovené jednotné přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání je pouze talentová zkouška.

Uchazeči do ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Oděvní a interiérový design, Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací, Podnikání) konají jednotné přijímací zkoušky.
Ukázka zde:
Český jazyk:
Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch
Matematika:
Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

V případě dalších kol přijímacího řízení do těchto maturitních oborů budou uchazeči přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání (prospěch na základní škole) a dalších skutečností (umístnění v soutěžích, olympiádách).
Uchazeči do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér přijímací zkoušky nekonají.

 

NABÍZENÉ OBORY
Informace
Oděvní a interiérový design
Informace o oboru
Grafický design
Informace o oboru
Móda, styling, média
Informace o oboru
Vývoj IT a průmyslových aplikací
Informace o oboru
Strojírenství
Informace o oboru