Harmonogram maturitních zkoušek

Třída Písemné práce z ČJL. ANJ, NEJ Praktická MZ, ZZ / Obhajoby
Didaktické testy
MAT, ČJL, ANJ, NEJ
Ústní MZ, ZZ
4. OG
Zrušeno 28.-29. 5. 2020
3.-12. 6. 2020
Mimo DT
1. – 2. 6. 2020 22.-26. 6. 2020
4. OI
Zrušeno 27.-29. 5. 2020 1. – 2. 6. 2020 17.–19. 6. 2020
4. ST
Zrušeno 27.–28. 5. 2020 1. – 2. 6. 2020 9.–12.6. 2020
4. TL
Zrušeno 29. 5. 2020 1. – 2. 6. 2020 15.-17.6.2020
3. AR
——— 10.–12. 6. 2020 9. 6. 2020 26. 6. 2020

Zpracovali: Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská