Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Datum vydání závěrečného vysvědčení Písemná práce
z CJL
Písemná práce
z ANJ
Didaktické testy a písemné práce Praktická MZ, ZZ / Obhajoby Studijní volno Ústní MZ, ZZ
4. OI 30.4.2024 3.4.2024 5.4.2024 2.-6.5.2024 13.-15.5.2024 20.-24.5.2024 27.-31.5.2024
4. MG 30.4.2024 3.4.2024 5.4.2024 2.-6.5.2024 13.-17.5.2024
20.-24.5.2024
27.-31.5.2024 3.-7.6.2024
4. ST 30.4.2024 3.4.2024 5.4.2024 2.-6.5.2024 9.-10.5.2024 13.-17.5.2024 20.-23.5.2024
4. TL 30.4.2024 3.4.2024 5.4.2024 2.-6.5.2024 20.5.2024 13.-17.5.2024 21.-23.5.2024
3. PD
30.4.2024 3.4.2024 5.4.2024 2.-6.5.2024 9.5.2024 7.5.2024
10.5.2024
13.-15.5.2024
16.-17.5.2024
3. AR 31.5.2024 3.6.2024 4.–6.6.2024 7.6.2024 10.-12.6.2024 13.6.2024

Zpracováno dne: 30. 6. 2023
Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská, Ing. Pavla Sukupčáková, Ing. Petra Fialová