Harmonogram maturitních zkoušek

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření ministerstev a vlády, kterým byla, mimo jiné, zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, dále v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 dojde ke změnám v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020. Jakmile budou zveřejněny termíny ze strany ministerstva, dojde i ke změnám v níže uvedeném harmonogramu.

 

Třída Písemné práce z ČJL. ANJ, NEJ Praktická MZ Didaktické testy
MAT, ČJL, ANJ, NEJ
Ústní MZ
4. OG
8. 4. 2020

30. 4. 2020

11. – 22. 5. 2020 4. – 6. 5. 2020 1. -5. 6. 2020
4. OI
8. 4. 2020

30. 4. 2020

13. – 15. 5. 2020 4. – 6. 5. 2020 25. – 26. 5. 2020
4. ST
8. 4. 2020

30. 4. 2020

11. – 12. 5. 2020 4. – 6. 5. 2020 20. – 22. 5. 2020
4. TL
8. 4. 2020

30. 4. 2020

Obhajoby 15. 5. 2020 4. – 6. 5. 2020 18. – 20. 5. 2020

Zpracovali: Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská