Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Písemné práce z ČJL. ANJ, NEJ Pedagog. rada
Vyd. vys.
Praktická MZ, ZZ / Obhajoby
Didaktické testy
MAT, ČJL, ANJ, NEJ
Studijní volno
Ústní MZ, ZZ
4. MG
—— 17. 5. 2021 21. 5. 2021 10. – 14. 5. 2021
17. – 21. 5. 2021
24. – 26. 5. 2021 31. 5. – 4. 6. 2021 7. – 11. 6. 2021
4. OI
—— 17. 5. 2021 19. 5. 2021 7. 5. 2021
10. -11. 5. 2021
24. – 26. 5. 2021 20. – 21. 5., 27. – 28. 5., 31. 5. 2021 1 – 3. 6. 2021
4. ST
—— 17. 5. 2021 21. 5. 2021 14. 5. 2021 24. – 26. 5. 2021 31. 5. – 4. 6. 2021 7. – 9. 6. 2021
4. TL
—— 17. 5. 2021 21. 5. 2021 11. 5. 2021 24. – 26. 5. 2021 26. – 28. 5., 31.5. – 1. 6. 2021 2. – 4. 6. 2021
3. PD
19. 4. 2021 17. 5. 2021 21. 5. 2021 13. 5. 2021 24. – 26. 5. 2021 31.5 – 4. 6. 2021 9. – 10. 6. 2021
3. AR
—— 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. – 3. 6. 2021 —– 10. – 11. 6., 14. – 15. 6. 2021 16. 6. 2021

Zpracovali: Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská