Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Datum vydání závěrečného vysvědčení Písemná práce
z CJL
Písemná práce
z ANJ
Didaktické testy a písemné práce Praktická MZ, ZZ / Obhajoby Studijní volno Ústní MZ, ZZ
4. OI 29.4.2022 1.4.2022 5.4.2022 2.-4.5.2022 4.-6.5.2022 9.-13.5.2022 16.-18.5.2022
4. MG 29.4.2022 1.4.2022 5.4.2022 2.-4.5.2022 9.-13.5.2022
16.-20.5.2022
23.-27.5.2022 30.5-2.6.2022
4. ST 29.4.2022 1.4.2022 5.4.2022 2.-4.5.2022 9.-10.5.2022 16.-20.5.2022 23-25.5.2022
4. TL 29.4.2022 1.4.2022 5.4.2022 2.-4.5.2022 16.5.2022 9.-13.5.2022 17.-20.5.2022
3. AR 1.6.2022 2.6.2022 7.–9.6.2022 10.6.2022 13.-15.6.2022 16.6.2022

Zpracováno dne: 30. 6. 2021
Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská, Ing. Pavla Sukupčáková, Ing. Petra Fialová