Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Datum vydání závěrečného vysvědčení Písemná práce
z CJL
Písemná práce
z ANJ
Didaktické testy a písemné práce Praktická MZ, ZZ / Obhajoby Studijní volno Ústní MZ, ZZ
4. OI 28.4.2023 3.4.2023 5.4.2023 2.-4.5.2023 9.-11.5.2023 15.-19.5.2023 22.-25.5.2023
4. MG 28.4.2023 3.4.2023 5.4.2023 2.-4.5.2023 5.5.2023
9.-12.5.2023
15.-19.5.2023
22.-26.5.2023 29.5-2.6.2023
4. ST 28.4.2023 3.4.2023 5.4.2023 2.-4.5.2023 9.-10.5.2023 15.-19.5.2023 22-25.5.2023
4. TL 28.4.2023 3.4.2023 5.4.2023 2.-4.5.2023 16.5.2023 9.-12.5.2023
15.5.2023
17.-19.5.2023
3. PD
28.4.2023 3.4.2023 5.4.2023 2.-4.5.2023 9.5.2023 10.-12.5.2023
15.-16.5.2023
17.-19.5.2023
3. AR 1.6.2023 2.6.2023 5.–7.6.2023 8.-9.6.2023 12.-13.6.2023 14.6.2023

Zpracováno dne: 30. 6. 2022
Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská, Ing. Pavla Sukupčáková, Ing. Petra Fialová