Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Písemné práce z ČJL. ANJ, NEJ Praktická MZ, ZZ / Obhajoby
Didaktické testy
MAT, ČJL, ANJ, NEJ
Ústní MZ, ZZ
4. MG
Předběžný termín – začátek dubna 10. – 14. 5. 2021
17. – 21. 5. 2021
3. – 5. 5. 2021 31. 5.- 4. 6. 2021
4. OI
Předběžný termín – začátek dubna 7. 5. 2021
10. -11. 5. 2021
3. – 5. 5. 2021 19. – 21. 5. 2021
4. ST
Předběžný termín – začátek dubna 6. – 7. 5. 2021 3. – 5. 5. 2021 17. – 19. 5. 2021
4. TL
Předběžný termín – začátek dubna 10. – 11. 5. 2021 3. – 5. 5. 2021 19. – 21. 5. 2021
3. PD
Předběžný termín – začátek dubna 6. 5. 2021 3. – 5. 5. 2021 17. – 18. 5. 2021
3. AR
1. 6. 2021 2. – 4. 6. 2021 —– 11. 6., 14. – 15. 6. 2021

Zpracovali: Mgr. Petr Stonawski, Ing. Lenka Příborská