STROJÍRENSTVÍ

Obsah vzdělávání:

 • Rozšířená výuka CAD a CAM systémů.
 • Konstrukce strojů a zařízení pomocí CAD systémů AutoCAD, Inventor, SolidWorks, 3DsMax.
 • Technologická příprava výroby, provozní spolehlivost strojů.
 • Programování CNC strojů za využití řídících a CAM systémů.
 • Propojení teoretických znalostí CAM systémů s praktickým vyučováním a praxí.
 • Organizace, plánování a řízení výroby s využitím IT techniky.
 • Výuka systémů, které jsou používány v reálné průmyslové praxi.

Uplatnění absolventů:

 • Technolog, konstruktér, vedoucí výroby.
 • Programátor CNC strojů.
 • Technik a technolog přípravy výroby, technik automatizovaných pracovišť.
 • Mistr ve výrobě.
 • Operátor CNC strojů.
 • Kontrolor jakosti, technik ve výrobě.
 • Zajišťování bezpečnosti provozu strojů apod.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

AutoCad - 2D

CAD - systémy

CAM - systémy

3D - Max

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa


 

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: CAD a CAM systémy ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Základní vyučovací předměty 31 33 33 31 128
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 2 5
Chemie 1 2 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 2 7
Odborné předměty
Technická dokumentace 4 2 6
Počítačová grafika 2 2
Elektronická komunikace 1 1
Průmyslový design 2 2
CAD systémy 2 2 2 6
CAM systémy 2 2 4 8
Konstrukce a provoz zařízení 3 3 3 9
Technologie 2 3 3 3 11
Ekonomika 2 1 3
Elektrotechnická zařízení 2 2 4
Mechanika 2 1 1 4
Praxe 2 2 2 2 8
Celkem 31 33 33 31 128

 


Aktuality


Odborná exkurze žáků Střední školy Strážnice do Dolních Vítkovic

Třídy třetích ročníků oborů Technické lyceum a Strojírenství vyrazily 21. – 22. dubna na odbornou exkurzi do Ostravy. Protože tyto třídy kvůli pandemii neměly dosud pořádnou možnost někam jako kolektiv vyrazit, měli všichni účastníci z této cesty velkou radost.

První den po příjezdu se žáci zúčastnili soukromé prohlídky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zejména Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. Exkurze se těšila velkému zájmu, neboť VŠB – TU je jednou z vysokých škol, kam se naši žáci vzhledem ke svému zaměření hlásí k dalšímu studiu po maturitě. Prohlédli si výukové laboratoře, dokonce se mohli projet autem vyrobeným právě na Vysoké škole báňské. Jejich dotazy jim fundovaně zodpověděli vysokoškolští pedagogové, kteří je univerzitními prostorami provázeli.

Druhý den byl věnován interaktivní naučné prohlídce Vysoké pece v Dolních Vítkovicích. Jelikož se s tímto zařízením sloužícím k výrobě surového železa redukcí z železných rud setkají i v jedné z maturitních otázek, všichni ocenili možnost podívat se na vysokou pec naživo a se zájmem si vyslechli odborný výklad. Odměnou na konci prohlídky byl výstup na věž, ze které si mohli užít krásné pohledy na celou Ostravu.

Exkurze byla pro všechny účastníky velmi přínosná a věřím, že si ji žáci i jejich pedagogický doprovod skutečně užili.

Ing. Tomáš Sklenák, učitel odborných předmětů


Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Modelářský kroužek SŠ Strážnice
Lukáš Chmela a Lukáš Janík ze třídy 3. TL dokončili stavbu radiem řízených větroňů, které dělali v rámci modelářského kroužku SŠ Strážnice. RC vybavení, serva a stavebnice modelů získali zdarma díky podpoře Svazu modelářů ČR a Letecko-modelářského klubu ve Strážnici. Modely, které postavili, jsou cvičné kluzáky o rozpětí 1100 mm. Mají dálkově řízené směrové a výškové kormidlo pomocí soupravy FlySky FS-i6. Dosah této soupravy je až 500 metrů. Stavba každého modelu trvala přibližně 60 hodin. Nyní čeká oba Lukáše úkol – zdokonalit se v řízení těchto modelů a pak účast na soutěži.

.


Soutěž pro studenty

Společnost SolidVision uspořádala celoroční soutěž pro studenty. Ta neměla tematické zadání a jedinou podmínkou bylo zpracovat projekty v SOLIDWORKSu. Hodnotitelé se zaměřili nejen na zaslaná data, ale také průvodní zprávu, která projekt podrobně představila. Na třetím místě se umístila Petra Jančová ze Střední školy Strážnice, více viz odkaz: ZDE.


OE Hvězdárna a planetárium Brno
Dne 18. 1. 2019 navštívily třídy 2. Tl a 2. Sp Hvězdárnu a planetárium Brno. Žáci si nejprve prohlédli kosmický park v areálu hvězdárny. Potom následovala velmi zajímavá přednáška o naší galaxii, nejbližších hvězdách a hvězdných seskupeních, po níž následoval v planetáriu půlhodinový film Cesta za miliardou hvězd. Film byl velmi vhodným doplněním učiva fyziky.

.


Exkurze - Kovovýroba Hoffman
Dne 7. listopadu 2018 žáci čtvrtého ročníku oboru Strojírenství a Technické lyceum navštívili firmu Kovovýroba Hoffmann s.r.o. v Ostrožské Nové Vsi. Jedná se o českou rodinnou firmu, založenou před 28 lety. Její výrobní specializací je prototypová a malosériová výroba lisovacích a tvářecích nástrojů a karosářských dílů pro renomované výrobce automobilů. Firma spolupracuje např. se Škoda Auto, BMW, Audi, Ford, Volvo, Bentley. Výrobními provozy nás provedl dlouholetý zaměstnanec firmy, který nám velmi ochotně a podrobně vysvětlil postup při výrobě lisovacího nástroje od jeho počítačového návrhu přes odlévání až po finální obrobení a měření. Firma investuje značné částky do nejmodernějších strojů a zařízení. Měli jsme možnost vidět v provozu pěti až sedmiosá CNC frézovací centra (např. Trimill), lisy a 3D měřicí techniku. Specialitou firmy je výroba karosářských dílů pro veterány-automobily i motocykly. Děkujeme za velmi zajímavou exkurzi a možnost nahlédnout pod pokličku prototypové výroby. Firmě Hoffmann s.r.o. přejeme do budoucna hodně úspěchů a spokojených klientů.

Exkurze - Vysoká pec Vítkovice
Aby zjistili něco více o výrobě surového železa, vypravili se žáci prvního ročníku oboru Strojírenství a druhého ročníku oboru Technického lycea dne 24. 10. 2018 do Ostravy a navštívili areál Dolních Vítkovic. Součástí komplexu jsou čtyři vysoké pece, z nichž jedna je přístupná i zevnitř, koksovna a mnoho dalšího. Žáci absolvovali prohlídku vysokopecního okruhu včetně prohlídky věže Bolt Tower.