STROJÍRENSTVÍ

Obsah vzdělávání:

 • Rozšířená výuka CAD a CAM systémů.
 • Konstrukce strojů a zařízení pomocí CAD systémů AutoCAD, Inventor, SolidWorks, 3DsMax.
 • Technologická příprava výroby, provozní spolehlivost strojů.
 • Programování CNC strojů za využití řídících a CAM systémů.
 • Propojení teoretických znalostí CAM systémů s praktickým vyučováním a praxí.
 • Organizace, plánování a řízení výroby s využitím IT techniky.
 • Výuka systémů, které jsou používány v reálné průmyslové praxi.

Uplatnění absolventů:

 • Technolog, konstruktér, vedoucí výroby.
 • Programátor CNC strojů.
 • Technik a technolog přípravy výroby, technik automatizovaných pracovišť.
 • Mistr ve výrobě.
 • Operátor CNC strojů.
 • Kontrolor jakosti, technik ve výrobě.
 • Zajišťování bezpečnosti provozu strojů apod.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

AutoCad - 2D

CAD - systémy

CAM - systémy

3D - Max

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa


 

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: CAD a CAM systémy ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Základní vyučovací předměty 31 33 33 31 128
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 2 5
Chemie 1 2 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 2 7
Odborné předměty
Technická dokumentace 4 2 6
Počítačová grafika 2 2
Elektronická komunikace 1 1
Průmyslový design 2 2
CAD systémy 2 2 2 6
CAM systémy 2 2 4 8
Konstrukce a provoz zařízení 3 3 3 9
Technologie 2 3 3 3 11
Ekonomika 2 1 3
Elektrotechnická zařízení 2 2 4
Mechanika 2 1 1 4
Praxe 2 2 2 2 8
Celkem 31 33 33 31 128

 


Aktuality


Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Modelářský kroužek SŠ Strážnice
Lukáš Chmela a Lukáš Janík ze třídy 3. TL dokončili stavbu radiem řízených větroňů, které dělali v rámci modelářského kroužku SŠ Strážnice. RC vybavení, serva a stavebnice modelů získali zdarma díky podpoře Svazu modelářů ČR a Letecko-modelářského klubu ve Strážnici. Modely, které postavili, jsou cvičné kluzáky o rozpětí 1100 mm. Mají dálkově řízené směrové a výškové kormidlo pomocí soupravy FlySky FS-i6. Dosah této soupravy je až 500 metrů. Stavba každého modelu trvala přibližně 60 hodin. Nyní čeká oba Lukáše úkol – zdokonalit se v řízení těchto modelů a pak účast na soutěži.

.


Soutěž pro studenty

Společnost SolidVision uspořádala celoroční soutěž pro studenty. Ta neměla tematické zadání a jedinou podmínkou bylo zpracovat projekty v SOLIDWORKSu. Hodnotitelé se zaměřili nejen na zaslaná data, ale také průvodní zprávu, která projekt podrobně představila. Na třetím místě se umístila Petra Jančová ze Střední školy Strážnice, více viz odkaz: ZDE.


OE Hvězdárna a planetárium Brno
Dne 18. 1. 2019 navštívily třídy 2. Tl a 2. Sp Hvězdárnu a planetárium Brno. Žáci si nejprve prohlédli kosmický park v areálu hvězdárny. Potom následovala velmi zajímavá přednáška o naší galaxii, nejbližších hvězdách a hvězdných seskupeních, po níž následoval v planetáriu půlhodinový film Cesta za miliardou hvězd. Film byl velmi vhodným doplněním učiva fyziky.

.


Exkurze - Kovovýroba Hoffman
Dne 7. listopadu 2018 žáci čtvrtého ročníku oboru Strojírenství a Technické lyceum navštívili firmu Kovovýroba Hoffmann s.r.o. v Ostrožské Nové Vsi. Jedná se o českou rodinnou firmu, založenou před 28 lety. Její výrobní specializací je prototypová a malosériová výroba lisovacích a tvářecích nástrojů a karosářských dílů pro renomované výrobce automobilů. Firma spolupracuje např. se Škoda Auto, BMW, Audi, Ford, Volvo, Bentley. Výrobními provozy nás provedl dlouholetý zaměstnanec firmy, který nám velmi ochotně a podrobně vysvětlil postup při výrobě lisovacího nástroje od jeho počítačového návrhu přes odlévání až po finální obrobení a měření. Firma investuje značné částky do nejmodernějších strojů a zařízení. Měli jsme možnost vidět v provozu pěti až sedmiosá CNC frézovací centra (např. Trimill), lisy a 3D měřicí techniku. Specialitou firmy je výroba karosářských dílů pro veterány-automobily i motocykly. Děkujeme za velmi zajímavou exkurzi a možnost nahlédnout pod pokličku prototypové výroby. Firmě Hoffmann s.r.o. přejeme do budoucna hodně úspěchů a spokojených klientů.

Exkurze - Vysoká pec Vítkovice
Aby zjistili něco více o výrobě surového železa, vypravili se žáci prvního ročníku oboru Strojírenství a druhého ročníku oboru Technického lycea dne 24. 10. 2018 do Ostravy a navštívili areál Dolních Vítkovic. Součástí komplexu jsou čtyři vysoké pece, z nichž jedna je přístupná i zevnitř, koksovna a mnoho dalšího. Žáci absolvovali prohlídku vysokopecního okruhu včetně prohlídky věže Bolt Tower.