STROJÍRENSTVÍ

Obsah vzdělávání:

 • Rozšířená výuka CAD a CAM systémů.
 • Konstrukce strojů a zařízení pomocí CAD systémů AutoCAD, Inventor, SolidWorks, 3DsMax.
 • Technologická příprava výroby, provozní spolehlivost strojů.
 • Programování CNC strojů za využití řídících a CAM systémů.
 • Propojení teoretických znalostí CAM systémů s praktickým vyučováním a praxí.
 • Organizace, plánování a řízení výroby s využitím IT techniky.
 • Výuka systémů, které jsou používány v reálné průmyslové praxi.

Uplatnění absolventů:

 • Technolog, konstruktér, vedoucí výroby.
 • Programátor CNC strojů.
 • Technik a technolog přípravy výroby, technik automatizovaných pracovišť.
 • Mistr ve výrobě.
 • Operátor CNC strojů.
 • Kontrolor jakosti, technik ve výrobě.
 • Zajišťování bezpečnosti provozu strojů apod.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

AutoCad - 2D

CAD - systémy

CAM - systémy

3D - Max

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa


 

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: Informační a 3D technologie ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Základní vyučovací předměty31333332129
Český jazyk a literatura323311
Anglický jazyk/Německý jazyk333312
Základy společenských věd1113
Dějepis22
Matematika333312
Fyzika2125
Chemie123
Základy ekologie11
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie2226
Odborné předměty
Technická dokumentace426
Počítačová grafika22
Elektronická komunikace11
Průmyslový design22
CAD systémy2226
CAM systémy2248
Konstrukce a provoz zařízení3339
Technologie233311
Ekonomika213
Elektrotechnická zařízení224
Mechanika224
Praxe233210
Celkem31333332129

 


Aktuality


Výměnná stáž se SŠP Kyjov a SŠP Vyškov

Žáci třetího ročníku oboru CAD a CAM systémy ve strojírenství absolvovali jeden den na Střední škole polytechnické v Kyjově a jeden den na Střední škole polytechnické ve Vyškově. V rámci stáže v Kyjově si žáci vyzkoušeli svařování na trenažeru a následně i v reálu. Na stáži ve Vyškově pak proběhlo jednoduché zaškolení obsluhy řezání laserem, paprskem a ukázka ohraňovacího lisu.

 


Sportovní úspěchy žáků Střední školy Strážnice

V 1. pololetí se již tradičně konají sportovní turnaje mezi školami. Ve stolním tenise se reprezentace školy umístila na 2. místě. Dalším sportem, ve kterém si žáci poměřovali síly, byl florbal. Zde žáci vybojovali 4. místo. Největšího úspěchu dosáhli žáci ve futsalu, kde zdárně postoupili z prvního a druhého kola a v tuto chvíli  je čeká 3. kolo oblastní soutěže. Hasičská reprezentace pak úspěšně zakončila podzimní část SŠ ligy TFA, kde se jeden z žáků průběžné drží na 4. místě.

Krásného úspěchu dosáhl náš žák Viktor Čajka, žák druhého ročníku oboru Strojírenství, který se umístil na 1. místě na mistrovství ČR  v benčpresu.

Všem sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních kláních.

Ivan Pavlík

 


<strong>Žáci naší školy v severní Itálii</strong>

Náš zahraniční poznávací zájezd severní Itálií započal v kouzelném městě San Marinu. To se pyšní bohatou historií i krásnou architekturou. Po prohlídce města jsme se v  odpoledních hodinách přesunuli do Viserbi, ležícího severně od města Rimini, kde jsme se ubytovali. Strávili jsme příjemné slunné odpoledne na pláži a vlahý večer jsme věnovali poznávání tamního okolí. Druhý den po snídani nás čekala cesta do Modeny, kde jsme navštívili muzeum Enza Ferrariho. Enzo Ferrari je dodnes jedním z  nejuznávanějších automobilových konstruktérů všech dob. Toto muzeum oslavuje jeho životní dílo a  připomíná život automobilového velikána. A  i  když v  Itálii, tak jsme si zde připomněli zlaté české ručičky. Autorem zvláštně vypadající nové budovy s výraznou žlutou střechou, která se nachází v  historickém centru Modeny, je totiž náš rodák Jan Kaplický. Po prohlídce muzea nás čekal přesun a přišel čas na ubytování se a prozkoumávání krás večerního Milána. Středeční prosluněný den patřil Veroně, hlavnímu městu provincie Verona. Ve středu města jsme navštívili podlouhlé tržiště Piazza delle erbe, dále jsme obdivovali římské stavby, jako byla třeba Aréna (koloseum), most Ponte di Pietra, který vede k divadlu z 1. století, nebo hrad Castelvecchio. Z románských staveb jsme viděli katedrálu Duomo S. Maria Matricolare i původní baziliku San Zeno Maggiore. Čtvrtek, poslední den, jsme strávili v hlavním městě severoitalské oblasti Benátsko. Po společné prohlídce města, která trvala bezmála tři hodiny, svůj čas využil každý jinak. Někteří si město užívali procházkou znovu, dámy navštívily butiky a  jiní vyzkoušeli tamní autobus vaporetto, což je místní hromadná lodní doprava, a  vyrazili na nedaleký ostrov Lido, aby měli možnost vidět jedinou pláž v Benátkách, kde je povoleno se koupat. Večerní lodní transfer zpět pak nabídl všem úchvatný pohled na západ slunce nad Benátskou lagunou. A pak nás už čekala jen cesta domů, kam jsme se vraceli plni nezapomenutelných zážitků.

Tomáš Sklenák

 


<strong>Odborné exkurze do firem </strong>

Měsíc listopad byl ve znamení odborných exkurzí. Žáci čtvrtého ročníku navštívili firmu EBZ Hoffmann s. r. o., kde viděli výrobu lisovacích nástrojů. Žáci třetího ročníku se podívali do firem Kovokon Popovice s. r. o., která se věnuje CNC obrábění, a Aircraft Industries a. s., která se specializuje na vývoj, výrobu, prodej a servis letounů. Firmu Kaňák Revestr s. r. o. pak navštívili žáci druhého ročníku, kde mohli vidět řezání laserem a paprskem

Děkujeme všem firmám za možnost návštěvy.