STROJÍRENSTVÍ

Obsah vzdělávání:

 • Rozšířená výuka CAD a CAM systémů.
 • Konstrukce strojů a zařízení pomocí CAD systémů AutoCAD, Inventor, SolidWorks, 3DsMax.
 • Technologická příprava výroby, provozní spolehlivost strojů.
 • Programování CNC strojů za využití řídících a CAM systémů.
 • Propojení teoretických znalostí CAM systémů s praktickým vyučováním a praxí.
 • Organizace, plánování a řízení výroby s využitím IT techniky.
 • Výuka systémů, které jsou používány v reálné průmyslové praxi.

Uplatnění absolventů:

 • Technolog, konstruktér, vedoucí výroby.
 • Programátor CNC strojů.
 • Technik a technolog přípravy výroby, technik automatizovaných pracovišť.
 • Mistr ve výrobě.
 • Operátor CNC strojů.
 • Kontrolor jakosti, technik ve výrobě.
 • Zajišťování bezpečnosti provozu strojů apod.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Představení oboru:Fotogalerie

AutoCad - 2D

CAD - systémy

CAM - systémy

3D - Max

Dílny - praxe

Certifikace - stipendia


Videa


 

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: Informační a 3D technologie ve strojírenství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Základní vyučovací předměty 31 33 33 32 129
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 2 5
Chemie 1 2 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 6
Odborné předměty
Technická dokumentace 4 2 6
Počítačová grafika 2 2
Elektronická komunikace 1 1
Průmyslový design 2 2
CAD systémy 2 2 2 6
CAM systémy 2 2 4 8
Konstrukce a provoz zařízení 3 3 3 9
Technologie 2 3 3 3 11
Ekonomika 2 1 3
Elektrotechnická zařízení 2 2 4
Mechanika 2 2 4
Praxe 2 3 3 2 10
Celkem 31 33 33 32 129

 


Aktuality


Sportovní úspěchy žáků Střední školy Strážnice

Podzimní čas je jako stvořený na sportovní klání mezi školami. První soupeření mezi středními školami patřilo stolnímu tenisu pro registrované hráče. V okresním kole obsadil výběr žáků naší školy 1. místo. V krajském kole, které se konalo 9. 11. 2022 v Hodoníně, získali sportovci z naší školy 3. místo.

Další soutěžní disciplínou byl futsal.  V pondělí 14. 11. se konalo 1. kolo futsalové ligy středních škol, na kterém naši žáci vybojovali 1. místo.

Krásného úspěchu dosáhl náš žák Viktor Čajka, žák prvního ročníku oboru Strojírenství, který se umístil na 1. místě na mistrovství ČR v kategorii dorostenci v mrtvém tahu (225 kg).

Všem sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních kláních.

Ivan Pavlík


Hasiči a Střední škola Strážnice

V sobotu 17. září přivítal areál Střední školy Strážnice mladé hasiče. Okresní sdružení hasičů okresu Hodonín zde pořádalo 8. ročník soutěže TFA mladých hasičů a 5. ročník soutěže TFA dorostu. Soutěže rozdělené do 5 kategorií se zúčastnilo cca 90 závodníků z celého okresu Hodonín a zástupci okresu Brno. Do soutěžního klání se zapojili i dobrovolní hasiči z řad našich žáků. TFA je zkratka z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu.

Ve čtvrtek 13. října jsme soutěžili již pod hlavičkou HASIČI Střední škola Strážnice s naším žákem Tomášem Hovězákem z 2. ročníku oboru Strojírenství na Akademickém mistrovství ČR v TFA, které se konalo v Ostravě v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tomáš vybojoval krásné 11. místo v konkurenci vysokoškoláků, mistrů ČR v TFA dobrovolných hasičů a dalších závodníků. Ve středu 19. října reprezentoval Tomáš naši školu na Středoškolském TFA v Pardubicích, kde obsadil krásné 3. místo.

Ing. Tomáš Sklenák


Zlatý drak ze Strážnice
V pátek 9. 9. 2022 se konal již 8. ročník školní závodů dračích lodí – ŠKOLNÍ DRAK. Závodů se zúčastnilo celkem 17 škol z Hodonínska, Břeclavi, Skalice a Holíče. Do lodí usedlo přes 650 žáků ve věku 11-17 let. Dračí loď ze Střední školy Strážnice si mezi středoškolskými loděmi přijela pro zlato. Dvacetičlenná posádka zahájila pečlivou přípravu již v minulém školním roce, kdy si nejprve vyzkoušela veslařský trenažér, a následně pokračoval trénink „ostrou“ přípravou na vodě.

Závodníkům gratulujeme a těšíme se na 9. ročník v roce 2023!

Ing. Petra Fialová, ředitelka SŠ Strážnice


Odborná exkurze žáků Střední školy Strážnice do Dolních Vítkovic

Třídy třetích ročníků oborů Technické lyceum a Strojírenství vyrazily 21. – 22. dubna na odbornou exkurzi do Ostravy. Protože tyto třídy kvůli pandemii neměly dosud pořádnou možnost někam jako kolektiv vyrazit, měli všichni účastníci z této cesty velkou radost.

První den po příjezdu se žáci zúčastnili soukromé prohlídky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zejména Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. Exkurze se těšila velkému zájmu, neboť VŠB – TU je jednou z vysokých škol, kam se naši žáci vzhledem ke svému zaměření hlásí k dalšímu studiu po maturitě. Prohlédli si výukové laboratoře, dokonce se mohli projet autem vyrobeným právě na Vysoké škole báňské. Jejich dotazy jim fundovaně zodpověděli vysokoškolští pedagogové, kteří je univerzitními prostorami provázeli.

Druhý den byl věnován interaktivní naučné prohlídce Vysoké pece v Dolních Vítkovicích. Jelikož se s tímto zařízením sloužícím k výrobě surového železa redukcí z železných rud setkají i v jedné z maturitních otázek, všichni ocenili možnost podívat se na vysokou pec naživo a se zájmem si vyslechli odborný výklad. Odměnou na konci prohlídky byl výstup na věž, ze které si mohli užít krásné pohledy na celou Ostravu.

Exkurze byla pro všechny účastníky velmi přínosná a věřím, že si ji žáci i jejich pedagogický doprovod skutečně užili.

Ing. Tomáš Sklenák, učitel odborných předmětů