Petr Hudeček

Absolvent:Hudeček Petr, Ing.
Studium střední škola:Doba studia: 2005 – 2009
Obor: Technické lyceum
Studium vysoká škola:2009 – 2015 VUT Brno, fakulta podnikatelská
– obor Ekonomika a procesní management, Řízení a ekonomika podniku
Profesní kariéra:Současnost:
firma: BONEGA, spol. s r.o.
– obchodní zástupce, BAGOBAGO, spol. s r.o., www.bagobago.cz
– spoluzakladatel, PR, koordinátor
Co mi dala střední škola:– veškeré matematicko-fyzikální znalosti (VŠ matematika pro mne byla pouze opakováním učiva)
– vztah k technice, technické myšlení a představivost
– IT základy, které jsou dnes nutností napříč (téměř) všemi obory
– konstruktivní přístup k řešení problémů, racionální smýšlení