Domů

Aktuality


Provoz Střední školy Strážnice od 8. 6. do 30. 6. 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Vedení Střední školy Strážnice oznamuje, že výuka pro první až třetí ročníky maturitních oborů a první a druhé ročníky oboru vzdělání s výučním listem bude od 8. 6. do 30. 6. 2020 i nadále probíhat formou distančního vzdělávání.
Předání vysvědčení pro uvedené ročníky se uskuteční dne 30. 6. 2020. Konkrétní časy pro jednotlivé třídy sdělí třídní učitelé.
K vyzvednutí věcí ze skříněk a šaten je nutno si předem domluvit termín a čas.
V průběhu celého měsíce června budou ve škole probíhat jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.

Při vstupu do budovy školy: PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI + ROUŠKA.

Strážnice 29. 5. 2020


Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce (maturitní obory)

Všem uchazečům do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Strojírenství, Vývoj IT a průmyslových aplikací, Oděvní a interiérový design), kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na Střední škole Strážnice, byly dne 19. 5. 2020 odeslány pozvánky k této přijímací zkoušce s dalšími instrukcemi. Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční v pondělí 8. června 2020 (8.00 hodin).


Jednotná přijímací zkouška – přijímací řízení (maturitní obory)

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční v pondělí 8. června 2020. Všem uchazečům, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole budou před jejím konáním rozeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi.


Informace k přijímacímu řízení do maturitních oborů

Všem uchazečům do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Strojírenství, Vývoj IT a průmyslových aplikací, Oděvní a interiérový design) byly dne 5. 5. 2020 odeslány informační dopisy, ve kterých je podrobně popsán další postup v přijímacím řízení. Pokud informační dopis neobdržíte do 19. 5. 2020, volejte na telefonní čísla 518 395 401, příp. 603 570 183.


Přípravné hodiny vycházejících ročníků k maturitním a závěrečným zkouškám

Základní informace naleznete ZDE.


Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit platnými právními předpisy, včetně vydané vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Text vyhlášky naleznete ZDE.


Výsledky přijímacího řízení do oboru Aranžér

Výsledky přijímacího řízení a informace o termínu odevzdání zápisových lístků do oboru vzdělání Aranžér – propagační tvorba naleznete ZDE.


Informace k přijímacímu řízení do oboru Aranžér – propagační tvorba

Všem uchazečům do nematuritního oboru vzdělání Aranžér – propagační tvorba byly dne 8. 4. 2020 odeslány informační dopisy, ve kterých je podrobně popsán další postup v přijímacím řízení. Pokud informační dopis neobdržíte do 20. 4. 2020, volejte na telefonní čísla 518 395 401, příp. 603 570 183.


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem “SPOLU TO ZVLÁDNEME.”

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Informace k platbám za stravování a ubytování

Z důvodu přerušení školní docházky a hromadících se přeplatků na účtu školy, vás žádáme o přerušení trvalých příkazů za stravu a ubytování stravovaných a ubytovaných žáků.
Přeplatky přesahující platbu jednoho kalendářního měsíce budou vráceny na Vaše účty.
V případě nástupu žáků do školy, prosíme o kontrolu stavu konta na www.strava.cz (na stránce, kde si nahlašují žáci jídlo jsou vidět přeplatky i nedoplatky). Kontrolu stavu konta můžete provést i telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel. 518 395 433).
V případě chybějící částky za stravu, protože někteří přeplatek nemají, prosíme o jednorázovou platbu převodem nebo hotově pouze za dané období.
Děkujeme za spolupráci

Vedoucí školní jídelny
Bc. Miroslava Martykánová


Jednotná přijímací zkouška – přijímací řízení (maturitní obory)

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Dle instrukcí MŠMT („ministerstvo“) se obnovení výuky na školách předpokládá nejdříve v polovině května (jde pouze o předpoklad). Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví ministerstvo. Jednotnou přijímací zkoušku bude konat uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy.

Více informací v sekci Přijímací řízení – Změny v organizaci PŘ (Mimořádná opatření Covid-19)

Konkrétní dotazy k přijímacímu řízení rádi zodpovíme na tel. 518 395 401, 518 395 404 nebo e-mailu: info@stredniskolastraznice.cz; fialova.petra@stredniskolastraznice.cz.


Přijímací řízení (obor vzdělání s výučním listem Aranžér)

Uchazeči, kteří podali přihlášku k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér nekonají jednotnou přijímací zkoušku. Beze změny zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy (uchazeči budou přijímáni především na základě předchozího prospěchu). Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér.

Více informací v sekci Přijímací řízení – Změny v organizaci PŘ (Mimořádná opatření Covid-19)

Konkrétní dotazy k přijímacímu řízení rádi zodpovíme na tel. 518 395 401, 518 395 404 nebo e-mailu: info@stredniskolastraznice.cz; fialova.petra@stredniskolastraznice.cz.


Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. V případě maturitních zkoušek bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Ve společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, proběhne vykonání maturitní zkoušky tzv. náhradním způsobem. Maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Více informací v sekci Maturitní a závěrečné zkoušky – Změny v organizaci MZ a ZZ (Mimořádná opatření Covid-19)


Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020. V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, proběhne vykonání závěrečné zkoušky tzv. náhradním způsobem. Závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku.

Více informací v sekci Maturitní a závěrečné zkoušky – Změny v organizaci MZ a ZZ (Mimořádná opatření Covid-19)


Třídní schůzky ve druhém pololetí 2019/2020

Třídní schůzky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se z důvodu mimořádných opatření a nouzového stavu nekonají.

Třídní učitelé budou se zákonnými zástupci komunikovat prostřednictvím e-mailu, systému Edookit nebo telefonicky.


PŘÍKAZ ŘEDITELKY č. 01/2020

S odvoláním na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol a školských zařízení od 11.3.2020 vydávám tímto následující příkaz ředitelky:

  • 1. Od 11.3.2020 se ruší do odvolání výuka a škola je od tohoto dne pro žáky uzavřena.
  • 2. Žáci školy mají povinnost sledovat aktuální informace v systému Edookit, e-mailech a na internetových stránkách školy. Na těchto místech (především systém Edookit) budou zveřejňovány informace a podklady pro samostudium.
  • 3. Od 11.3.2020 nebude v provozu školní jídelna. Strava je automaticky odhlášena.

Ve Strážnici dne 11.3.2020, Ing. Petra Fialová v.r.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto opatření bude od 11. 3. 2020 výuka na Střední škole Strážnice přerušena. Mimořádné opatření se týká i žáků ubytovaných na domově mládeže, kteří budou dne 10. 3. 2020 odjíždět domů.

Mimořádné opatření platí do odvolání.

Bližší informace byly podány žákům přímo ve škole dne 10. 3. 2020. Případné další informace rádi poskytneme na kontaktních telefonech/mailech.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – více zde.


VOLNÁ MÍSTA - UČITEL MATEMATIKY

Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890,
přijme od 1. 9. 2020
učitele s odbornou kvalifikací
MATEMATIKA,
nejlépe v kombinaci s CHEMIÍ.
Tel.: 518 395 401, 518 395 404
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Nástavbový maturitní obor Podnikání

Střední škola Strážnice přijímá přihlášky na nástavbový maturitní obor Podnikání, který je určený pro absolventy tříletých učebních oborů. Obor je vyučován dálkovou formou (konzultační hodiny). Studium je bezplatné.


Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Přednáška firmy 2K Czech o počítačových hrách a herním průmyslu
Zveme všechny příznivce počítačových her a zájemce o herní průmysl a jeho vývoj na přednášku se zaměstnanci firmy 2K Czech (přední výrobce počítačových her). Přednáška se uskuteční ve středu 12. 2. 2020 od 10.00 hodin ve Víceúčelové místnosti domova mládeže, viz plakát.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.


Střední škola Strážnice předvedla vítězné modely


Kombinované techniky (malba – kresba – multimedia – grafika)

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, zve všechny zájemce z řad žáků 2. stupně ZŠ do kroužku „Kombinované techniky – malba, kresba, multimédia, grafika“ Rádi vás přivítáme na nově vybudovaných atelierech na pracovišti J. Skácela 890. Různými výtvarnými technikami využívanými ve vlastní autorské tvorbě vás bude každé úterý od 15.30 hodin provázet magistr umění David Kozák. Úvodní schůzka se uskuteční 10. prosince v 15.30 hodin na pracovišti Střední školy Strážnice, J. Skácela 890. Kontakt pro zájemce: 606 353 941. info@stredniskolastraznice.cz


Střední škola Strážnice – Minerva Cup

Ve středu 11.12.2019 se již třetím rokem na Střední škole Strážnice konala zábavná soutěž Minerva Cup. Žáci naší školy měli možnost sestavit si tří až šestičlenné týmy. Letos se do soutěže zapojilo rekordních 17 týmů.

V naší třídě (čtvrtý ročník, obor Technické lyceum) jsme utvořili pětičlenný tým, který se v soutěži umístil na pěkném druhém místě. První místo si ve vědomostním kvízu vysloužila třída 1. TL (první ročník, obor Technické lyceum)

Všichni si soutěž skvěle užili a nikdo neodešel s prázdnou.

Žáci 4. TL


Soutěž „Návrh modelu pololetí“

Vyhlašujeme již XVII. ročník soutěže

NÁVRH MODELU POLOLETÍ

Soutěž je zaměřena na vytváření návrhů oděvů ve vyhlášených kategoriích a je určena pro žáky Střední školy Strážnice a dále pro žáky středních a základních škol. Snahou školy je podpořit kreativitu a talent těchto možná budoucích návrhářů.

Bližší informace o soutěži zde.

Budeme rádi, pokud se do soutěže zapojíte.
Na vítěze čekají hodnotné ceny.


Informace o stravování

Vážení rodiče/zletilí žáci,

z důvodu opakovaného zvyšování cen potravin je škola nucena přistoupit k navýšení cen stravného. Ceny stravného od 1. 9. 2019:

  • Snídaně + přesnídávka 27 Kč
  • Obědy                  33 Kč
  • Večeře                 27 Kč

Prosíme o úpravu trvalých příkazů na vašich bankovních účtech pro školní rok 2019/2020.

  • Měsíční záloha pro strávníky odebírající pouze oběd:                          600 Kč/měsíc.
  • Měsíční záloha celodenní stravné + ubytování na domově mládeže: 2 600 Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.


IV. středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu

Ve sportovním areálu Střední průmyslové školy chemické v Pardubiccích se uskutečnilo dne 25. 4. 2019 IV. středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Do Pardubic se sjelo 137 žáků a 157 žákyň ze všech středních škol ČR. Naši školu reprezentovali Adam Vašulka z třídy 4.Sp a skončil v běhu na 100 m s překážkami na krásném 3. místě. Záznam ze soutěže můžete shlédnout na: https://www.firetv.cz/iv-stredoskolske-mistrovstvi-cr-v-pozarnim-sportu2019/


Spot


NABÍZENÉ OBORY
Informace
Oděvní a interiérový design
Informace o oboru
Grafický design
Informace o oboru
Móda, styling, média
Informace o oboru
Vývoj IT a průmyslových aplikací
Informace o oboru
Strojírenství
Informace o oboru