CERTIFIKACE – STIPENDIA

  • Certifikát „Autodesk Certificate“ je dokladem znalosti příslušné softwarové aplikace
  • Střední škola Strážnice splnila podmínky a byla přijata do programu Autodesk Academia
  • Žáci mohou získat zdarma studentské licence programů Autodesk
  • Žáci mají zdarma vstup na konference Autodesk Academia Fóra
  • Škola má právo udělovat celosvětově platný Autodesk Certificate of Completion
  • Můžeme zajistit studentům nákup potřebných učebnic se slevou až 20 %
  • Podporujeme individuální přístup ke studentům, prohlubování jejich dovedností
  • Připravuje studenty na vstup do praxe
  • Více informaci o Autodesk Academii je možné získat na http://autodesk.c-agency.cz/.

Stipendia

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace úzce spolupracuje s výrobními podniky v blízkém i vzdálenějším okolí. S firmou KOVOKON Popovice, s. r. o. a T Machinery a. s. má uzavřenou Rámcovou smlouvu o spolupráci a obě společnosti poskytují žákům prospěchová stipendia.

Rámcová smlouva – KOVOKON Popovice, s.r.o.

Smlouva o spolupráci – T Machinery Ratiškovice a.s.