ukazka

Obsah vzdělávání:

 • Profesionální software, např. Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign.
 • Digitalizace výtvarných předloh, čištění, editace, aplikace do knih, časopisů, na web.
 • Vektorová grafika – tvorba propagačních prostředků:
  např. návrhy loga, plakátů, brožur, vizitek až po modely firemní grafiky.
 • Jednoduchá animovaná grafika, základy 3D grafiky.
 • Sazba a příprava tiskovin – kniha a časopisy.
 • Výtvarné návrhy a reálné modely obalové techniky.

Uplatnění absolventů:

 • Grafický designér, sazeč, ilustrator.
 • Návrhy grafiky (vizualizace, logotypy, obaly, www stránky…)
 • Grafická studia, reklamní agentury, vývojářská studia.
 • Samostatná výdělečná činnost
 • Možnost dalšího studia na VŠ nebo VOŠ.

 

Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
Název ŠVP: Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Matematika 2 1 1 1 5
Fyzika 1 1
Chemie 2 1 3
Základy ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Konverzace v anglickém/německém jazyce 1 1
Odborné předměty
Ekonomika 1 1 2 4
Právní nauka 1 1 2
Dějiny výtvarné kultury 3 3 4 10
Výtvarná příprava 6 6 12
Písmo 1 2 3
Figurální kreslení 2 2 2 6
Počítačová grafika 2 3 5
Technologie 2 2 3 3 10
Propagace 2 3 3 8
Technické kreslení 2 2
Navrhování 6 6 12
Praktická cvičení 5 5 6 6 22
Celkem 37 37 37 37 148

 

 

Grafické navrhování

Fotoklub

Praxe

Exkurze

Soutěže

Maturitní práce

Aktuality

Čarovné barvy země

Žáci prvního ročníku oboru Grafický design se dne 14. 6. 2018 zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Čarovné barvy země, které se již tradičně konalo na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Malířskou soutěž pro děti a mládež s názvem Čarovné barvy země vyhlašuje a finančně zajišťuje Jihomoravský kraj. Soutěž spočívá v malbě přírodními – hliněnými pigmenty, bez použití syntetických barev či pojidel. Letošní 8. ročník byl pro naši školu opět úspěšný. Získali jsme úctyhodné 1. místo za dílo Fétus, na kterém se podílela čtveřice žáků (Vlastimil Haluza, Michal Havliš, Michal Seloucký a Matěj Zelinka). Dále jsme si odvezli pěkné 2. a 4. místo s díly Kníže s mečem (Šimon Bříza, Viktorie Repíková, Barbora Tomčalová), a Co skrývá naše země? (Kateřina Loucká, Adéla Světinská, Tereza Tomková). Dílo, které obdrželo 2. místo (Kníže s mečem), porotu zaujalo velmi povedenou anotací práce ve formě básně.

Muž mrtvý meč v ruce třímaje,
pod zemí moravskou klidně dřímaje.
Legenda praví, až přijde čas,
muž mrtvý povstane ze země zas.

Nebe temné, krajina tichá,
jízda knížecí na bojiště spěchá.
I zablesklo se, ozval se hrom,
Perun oznámil knížete skon.

Celé hradiště hold knížeti vzdalo,
a do hrobu v zemi uložit ho dalo.
Pro jeho významnou pozici,
dali s ním meč po jeho pravici.

Toto není příběhu plné znění,
protože údajů o něm více již není.


Designblok Praha
Žáci 2. a 3. ročníku oboru Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů se zúčastnili odborné exkurze na Designblok Praha.
Designblok, Prague International Design Festival je největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Historie festivalu sahá do roku 1999, kdy jej založila Jana Zielinski a Jiří Macek. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií.
Pražského týdne designu se každoročně účastní přes 200 vystavovatelů v hlavním prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art House. Kromě centrálního prostoru se během Designbloku otevírá celá řada galerií, showroomů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program pro návštěvníky.