Vilém Pražák

Vilém Pražák je v současné době velmi úspěšným zaměstnancem technického oddělení významné české firmy MND Group, konkrétně na pozici Technical Support and Maintenance Engineer. Vilém Pražák je absolventem technického oboru Střední školy Strážnice a vystudoval inženýrské studium na Vysoké škole báňské, obor Konstrukce strojů a zařízení. V témže oboru pokračoval nadále i ve studiu doktorandském, které úspěšně absolvoval v roce 2010. Jakým způsobem tento absolvent vnímá současnou situaci v technických oborech a co by poradil studentům, kteří by se rádi na tomto poli usadili, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.

Jak hodnotíš současnou situaci v technických oborech?
Sleduji stále trvající poptávku ze strany firem po lidech, kteří mají technické vzdělání. Během studia technického oboru je nutné získat co nejlepší základní technické znalosti ve stěženích předmětech (fyzika, mechanika, materiálové inženýrství, CAD atd.). Pokud je student dostatečně vybaven těmito znalostmi spolu s praktickým technickým cítěním, nemusí se bát své budoucnosti. Současná doba si žádá rychlé přistoupení k problému a jeho následné vyřešení. Technik musí být schopen rozvíjet své schopnosti a dovednosti okamžitě. Vzhledem k silné orientaci našeho průmyslu na export a velkého množství dovážených strojů do ČR se technik setkává s lidmi z celého světa a musí s nimi umět komunikovat. Musí dokázat „prodat“ své schopnosti a k tomu potřebuje dobrou vybavenost minimálně jedním světovým jazykem.

Jakým způsobem tě ovlivnilo studium na SŠ Strážnice (dříve SOŠ Strážnice)?
Pomohlo mi včas se rozhodnout, co chci vlastně v životě dělat, jakým směrem se ubírat. Toto včasné rozhodnutí vnímám jako základní kámen, na kterém se musí dále stavět.

Co si myslíš o důležitosti vzdělání v dnešní době?
Obecně se zvyšuje vzdělanost a tím také konkurence. Proto je nutné být lepší než ti ostatní.

Co bys poradil našim studentů, kteří by se rádi uplatnili v technických oborech, popřípadě jaká je tvoje zkušenost?
Je nutné se dokázat motivovat a nepolevovat ze svých plánů. Technik musí dokázat vyřešit problém a tak je to i s hledáním práce. Pokud chci konkrétní práci a nemám dostatečnou kvalifikaci anebo mám jazykovou nevybavenost, je jen na mě, jak rychle se stanu vhodným kandidátem.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí.