Ondřej Petr

Absolvent: Petr Ondřej, Ing.
Studium střední škola: Doba studia: 2002 – 2006
Obor: Technické lyceum
Studium vysoká škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologická fakulta
2006 – 2009 – bakalářské studium (Bc.)
2009 – 2011 – magisterské studium (Ing.)
– obor konstrukce technologických zařízení
Profesní kariéra: Předchozí:
Jihomoravská armaturka Hodonín s.r.o
–  Konstruktér – konstrukce a vývoj armatur
Současnost:
WMW Production s.r.o., Bzenec
– Konstruktér – konstrukce forem pro vstřikování plastů
Co mi dala střední škola: – dobrou přípravu na vysokou školu zejména v předmětech matematika, fyzika, deskriptivní geometrie a CAD