Ondřej Petr

Absolvent:Petr Ondřej, Ing.
Studium střední škola:Doba studia: 2002 – 2006
Obor: Technické lyceum
Studium vysoká škola:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologická fakulta
2006 – 2009 – bakalářské studium (Bc.)
2009 – 2011 – magisterské studium (Ing.)
– obor konstrukce technologických zařízení
Profesní kariéra:Předchozí:
Jihomoravská armaturka Hodonín s.r.o
–  Konstruktér – konstrukce a vývoj armatur
Současnost:
WMW Production s.r.o., Bzenec
– Konstruktér – konstrukce forem pro vstřikování plastů
Co mi dala střední škola:– dobrou přípravu na vysokou školu zejména v předmětech matematika, fyzika, deskriptivní geometrie a CAD