Michaela Koštuříková

Ing. Michaela Koštuříková je jednou z úspěšných absolventek Střední školy Strážnice (dříve SOŠ oděvní Strážnice). Po studiích na Střední škole Strážnice nastoupila na Technickou univerzitu v Liberci, kterou také úspěšně v roce 2007 dokončila a získala inženýrský titul. Její diplomová práce, v níž se zabývala vývojem netradičních textilních scaffoldů s elektrostaticky zvlákněnými nanovlákny, byla oceněna dokonce Cenou děkana za zpracování diplomové práce. Ing. Michaela Koštuříková dále pokračovala ve studiu na Institutu průmyslově právní výchovy v Praze. V současné době působí jako úspěšná patentová zástupkyně pro vývoj v oblasti textilnictví, takže je se svým oborem v neustálém kontaktu. Jak tato úspěšná absolventka naší školy vnímá současnou situaci v textilním průmyslu a vzdělávání, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.

Co je náplní Tvé současné pozice v zaměstnání?
Náplní mé práce je zastupování přihlašovatelů před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚPV, Evropským patentovým úřadem EPO, Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM, Mezinárodním patentovým úřadem WIPO; zastupování ve věcech vynálezů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů; řízení před úřady ve všech zemích světa, komunikace se zahraničními patentovými zástupci; zastupování ve sporných řízeních apod.

Jak tě ovlivnilo studium na SOŠ oděvní ve Strážnici (nyní SŠ Strážnice)?
Získala jsem vztah k oděvnictví a textilnímu oboru, dodnes ráda šiju, navíc i v práci mám pořád s oborem kontakt, neboť zastupujeme i firmy a školy z oblasti textilu (tedy vynálezy v textilní oblasti).

Jak ses rozhodovala pro výběr vysoké školy?
Technická univerzita Liberec byla jediná volba, o jiné škole jsem ani neuvažovala. O tom, že bych šla studovat vysokou školu, jsem začala uvažovat až ve čtvrťáku, a to vzhledem k dobrému prospěchu. Původně jsem takové ambice neměla.

Co si myslíš o potřebě vzdělání v dnešní době?
Co se týče vysokoškolského vzdělání, to je určitě důležité, ale není pro každého a rozhodně nezaručí dobré uplatnění. Podle mne jsou důležité i řemeslné obory, ve kterých může být člověk taky úspěšný, pokud má o obor zájem a chce se prosadit. Navíc řemeslníci budou v budoucnu podle mého názoru „placeni zlatem“, stejně jako např. v Německu, protože kvalitních a kvalifikovaných řemeslníků je čím dál míň. Důležité je, co člověka baví a k čemu má vlohy, tím směrem by se měl ubírat. Svou roli samozřejmě taky hraje náhoda, já jsem v minulosti ani netušila, že nějaké povolání patentového zástupce existuje, dostala jsem se k tomu také spíše náhodou.

Děkujeme za rozhovor.