Josef Bárta

Absolvent: Bárta Josef, Ing.
Studium střední škola: Doba studia: 2005 – 2009
Obor: Technické lyceum
Studium vysoká škola: 2009 – 2012 VŠB TU Ostrava
 – Fakulta strojní, obor: Provoz energetických zařízení
2012 – 2013 Universidade de Aveiro, Portugalsko,
– Studium v rámci projektu Erasmus
2012 – 2014 VŠB TU Ostrava
– Fakulta strojní, obor: Energetické stroje a zařízení
Profesní kariéra: Současnost:
Heat transfer s.r.o. – LUVE Group
– Pracuji jako termodynamický inženýr
– Práce s tepelnými výměníky
Co mi dala střední škola: – ač téměř antitechnik, tak mi naše škola ukázala cestu k technice
  – otevřela vrátka ke studiu na VŠ a poskytla kvalitní výuku od zkušených učitelů
  – nebraňte se tomu co Vám chtějí předat i když je to těžké