Jiří Králík

Absolvent:Králík Jiří, Ing.
Studium střední škola:Doba studia: 2002 – 2006
Obor: Technické lyceum
Studium vysoká škola:ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
– obor Softwarové inženýrství v Ekonomii (2013)
Université de Technologie de Troyes, Francie, ERASMUS
– NCR corporation, Automation Quality Engineer (2011 – 2012)
Profesní kariéra:Současnost:
NCR corporation, Automation Quality Engineer
– automatizace testování webové aplikace
Co mi dala střední škola:– velmi solidní matematický základ, přehled v technických oborech