Kandidatury na členy školské rady

KANDIDATURY NA ČLENY ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ a ZLETILÝCH ŽÁKŮ

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Adriana Jamná
Zákonný zástupce žáka třídy:    1. ST

 

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Jana Kopčová
Zákonný zástupce žáka třídy:    2. OI

 

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Beáta Davidová
Zákonný zástupce žáka třídy:    4. MG, 2. OI

 

KANDIDATURY NA ČLENY ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Mgr. Aleš Malata
Vztah ke škole:    Pedagogický pracovník školy

 

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Bc. Barbora Kadlecová
Vztah ke škole:    Pedagogický pracovník školy

 

KANDIDATURA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení kandidáta:     Mgr. Petr Stonawski
Vztah ke škole:    Pedagogický pracovník školy