Facebook

Střední škola Strážnice

Střední škola Strážnice vznikla 1. 7. 2012 sloučením Střední odborné školy oděvní a SOU, Strážnice, Úprkova 1733, a Střední odborné školy Strážnice, Skácelova 890, přičemž první uvedená škola se stala nástupnickou organizací Střední školy Strážnice, Skácelova 890. Obě zmíněné střední školy hrály v minulosti významnou úlohu v rozvoji vzdělávání v oblasti Strážnicka, Veselska, Hodonínska.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
„Dekor na polštář – Oděvní a interiérový design“.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
„….proměny aneb najdi alespoň 5 rozdílů 😊…obor Aranžér – Praktické vyučování…“
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Móda, styling, média – 2. ročník, předmět Písmo.

Soutěž „Karantéňan II. - Udatný objevuje ex libris“, kterou vyhlásil Památník národního písemnictví.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Sice se nemůžeme shromažďovat ve větších počtech, ale to samozřejmě neplatí pro online prostředí! A když chcete díky odborníkovi z praxe předat žákům vědomosti a zajímavosti s vazbou na práci v moderním průmyslovém koncernu, můžete požádat někoho z řad úspěšných absolventů školy. Takže na téma Automatizace a robotika v průmyslové praxi bude přednášet ing. Tomáš Mikulka, náš absolvent oboru "Technické Lyceum" z roku 2013👍.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Práce SOČ v krajském kole

V době distanční výuky neprobíhá online jenom vlastní výuka, ale i řada soutěží, které jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Také soutěž Středoškolská odborná činnost se už v minulém roce přesunula do virtuálního prostředí. A po jejím vzoru se na naší Střední škole Strážnice konalo už v únoru 2021 školní kolo této soutěže. Do školního kola se přihlásilo 19 soutěžících. Žáci jsou v aplikaci Microsoft Teams „jako doma“. Své práce tudíž ve školním kole SOČ prezentovali a následně obhajovali před hodnotící komisí. Rozmanitost prací byla díky vlastnímu výběru vskutku široká. Od úvah, zda je rouška jenom nutností, či designovým doplňkem, přes zkoumání tématu národnostních menšin v ČR, až po časově náročné renovace starých motocyklů. V dalších kolech soutěže můžou školu reprezentovat vždy jen 2 nejlepší práce z každého soutěžního oboru. Vybrat tyto práce bylo skutečně nesmírně těžké a zodpovědné. Zde už pravidla pro postup určovala nejen obsahová, ale i formální stránka práce, vhodná odbornost a možnost dalšího rozvíjení daného tématu. Nejlepší práce našich studentů postoupily do krajského kola, které se uskuteční online 10.-14. května 2021. Podmínkou účasti bylo vypracování nejen povinné prezentace, ale i krátkého videa, které má přiblížit divákům i hodnotící porotě jejich vlastní práci. O tom, jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit i sami, pokud si pustíte následující videa. Držme jim v dalším kole palce!

Odkazy na videa žáků postupujících do krajského kola soutěže SOČ

Obor. 9: Strojírenství, hutnictví, doprava

1. Jakub Zahrádka, třída 3. ST s prací Aerifikátor https://youtu.be/UbvRtQSEHlQ

2. Jan Machálek, třída 4. TL s prací Vytvoření nože kovářskou technikou https://youtu.be/q-_UEVT3jCU

Obor č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

3. Jakub Straka, třída 3. ST s prací Školní pomůcka robotické rameno s podporou 3D tiskárny https://www.youtube.com/watch?v=NjY1bX5qZo8&t=1s

Obor č. 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

4. Kristýna Šanderová, Adrián Lukáč, třída 3.MG s prací Užití modrotisku v současném oděvu a jeho prolínání v evropské a japonské kultuře https://youtu.be/2Zqau4qFymA

5. Adéla Zajícová, třída 3. MG s prací Ilustrace dětské knihy https://youtu.be/5Qcfmc2s9QM

Obor č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

6. Ondřej Chytil, třída 3. MG s prací Významná osobnost regionu – Jan Sergěj Ingr https://youtu.be/yU2x8SPU2u4
Střední škola Strážnice
Středoškolská odborná činnost - 17 - Ondřej Chytil - Sergěj Jan Ingr jako významná osobnost regionu
Středoškolská odborná činnost ( 43. ročník) - 17 - Ondřej Chytil - Sergěj Jan Ingr jako významná osobnost regionu Kyjov..Všechny obrázky a hudba v tomto vide...
youtube.com