Facebook

Střední škola Strážnice

Střední škola Strážnice vznikla 1. 7. 2012 sloučením Střední odborné školy oděvní a SOU, Strážnice, Úprkova 1733, a Střední odborné školy Strážnice, Skácelova 890, přičemž první uvedená škola se stala nástupnickou organizací Střední školy Strážnice, Skácelova 890. Obě zmíněné střední školy hrály v minulosti významnou úlohu v rozvoji vzdělávání v oblasti Strážnicka, Veselska, Hodonínska.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
„Modelová kolekce Mgr. Těšínské zhotovena pro místní hudební skupinu Fčeličky na plánovaný koncert s panem Václavem Neckářem“
….NORSKÝ STYL…
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Projektový den
"Den OFFLINE"
...výzva třídy 1. MG
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Školní výlet? Na kola!
Horko, to nás nezdolá.
První TL, ta to zvládne
...a pan třídní jenom mládne.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Workshopy
V těchto horkých dnech nás navštívili žáci ze základní školy. Naši učitelé a žáci pro ně připravili zajímavá stanoviště, která žáci postupně procházeli. Mohli si vyrobit koupelnovou sůl, placku, visačku či zařídit v traktoru 😀
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Technický příměstský tábor
Poslední volná místa.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
„…střípky ze života na Domově mládeže – Fotosetkání“