Facebook

Střední škola Strážnice

Střední škola Strážnice vznikla 1. 7. 2012 sloučením Střední odborné školy oděvní a SOU, Strážnice, Úprkova 1733, a Střední odborné školy Strážnice, Skácelova 890, přičemž první uvedená škola se stala nástupnickou organizací Střední školy Strážnice, Skácelova 890. Obě zmíněné střední školy hrály v minulosti významnou úlohu v rozvoji vzdělávání v oblasti Strážnicka, Veselska, Hodonínska.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Moodboard – Oděvní a interiérový design
Pestrá škála stylů pro budoucí výběr vzhledu modelu interiéru
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Jaká je v praxi využitelnost pro lidi
co umí 3D modelovat?
To můžeme lehce komentovat….
O tyto lidi je stále v praxi zájem
(a ti si pak hravě zaplatí nájem 😊)
zkrátka 3D dovednosti využití široké mají
a firmy je stále poptávají …
P.S. Foto: 4. TL/CAD/projekty
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Klauzurní práce 1. ročníku Grafický design - zátiší, detail pastelem a stylizace detailu.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
… žáci druhého ročníku oboru Oděvní a interiérový design si vytvořili vlastní design polštáře
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Napsat program pro CNC stroj nestačí,
kolem je spousta práci jinačí:
- polotovar upnout řádně 🔧🔩,
způsobů už známe hodně,
- nástroje podle postupu zkalibrovat
- nulový bod definovat 📍
- po nácviku nástroj do zásobníku schovat,
třísky z umělého dřeva vyluxovat......
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
….nahlédnutí do obhajob Klauzurních prací prvních ročníků – obor Móda, styling, média