Školní jídelna

Stravování (školní jídelna, školní vinný sklep)

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky na obou pracovištích (Úprkova 1733 i J. Skácela. 890).
Pro žáky ubytované na domově mládeže poskytuje celodenní stravování v jídelně J. Skácela 890.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Výběr je možné provádět pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn v jídelně na odloučeném pracovišti Úprkova 1733 i v jídelně na pracovišti J. Skácela 890. Dále lze výběr provádět prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz .

Výdej stravy je prováděn na pracovišti J. Skácela 890 i na odloučeném pracovišti Úprkova 1733.
Výdejní doba je od 11:00 do 13:30 hod.

Odkaz na jídelníček.

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Dne 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná, ale není jejich povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám. Nelze spojit dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označujícím alergen. Seznam alergenů bude v blízkosti jídelního lístku.

Odkaz na PDF. Alergeny

Doplňková činnost

Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti poskytuje služby:

  • hostinská činnost – zajištění oslav ve školní jídelně nebo školním sklípku
  • stravování cizích strávníků
  • možnost poskytnutí stravování hostům ubytovaným na domově mládeže

Kontakt:
Bc. Miroslava Martykánová, vedoucí školní jídelny: 518 395 433
e-mail: martykanova.miroslava@stredniskolastraznice.cz
Více informací naleznete ZDE.

Kontakty

Bc. Miroslava Martykánová
vedoucí školní jídelny
tel: 518 395 433
e-mail: martykanova.miroslava@stredniskolastraznice.cz

Věra Rakšanyová
výběr stravného
tel: 518 395 402
e-mail: raksanyova.vera@stredniskolastraznice.cz

Kuchyně
tel: 518 395 432
e-mail: jídelna@stredniskolastraznice.cz