Stanovení předmětů k MZ

A. Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (GD4)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Odborné předměty – praktická zkouška
2. Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška
3. Technologie – ústní zkouška

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (OD4)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Odborné předměty – praktická zkouška
2. Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška
3. Technologie a konstrukce oděvů – ústní zkouška

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (OID4)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Odborné předměty – praktická zkouška
2. Technologie – ústní zkouška
3. Konstrukce a modelování oděvů – ústní zkouška

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4.Sp)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. ZKOUŠKA Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – praktická zkouška
2. Technologie – ústní zkouška
3. Konstrukce a provoz zařízení – ústní zkouška

E. Nástavbové studium (dálková forma):
TECHNICKÉ LYCEUM (4.TL)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Maturitní práce – vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.
2. Strojnictví  – ústní zkouška
3. Volitelná zkouška – ústní zkouška: žák si vybere jeden z předmětů Fyzika, Chemie, nebo Matematika (nebyla-li zvolena ve společné části maturitní zkoušky).

F. Nástavbové studium (dálková forma):
PODNIKÁNÍ (PD3)

I. Společná část maturitní zkoušky:

1. Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
2. Cizí jazyk (ANJ): didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební kom.
nebo Matematika: didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky:

1. Odborné předměty – praktická zkouška (EKO, UCE, PEK, PRX)
2. Ekonomika – ústní zkouška
3. Účetnictví – ústní zkouška

Platnost: jarní i podzimní zkušební období 2019
Ve Strážnici dne 3. září 2018
Ing. Petra Fialová, v. r. ředitelka školy
Č. j.: SŠST/332/2018

STANOVENÍ NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, rozhodla o stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2019:

A. Studijní obor:
GRAFICKÝ DESIGN (GD4)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka – ústní zkouška
2. Ekonomika – ústní zkouška

B. Studijní obor:
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ (OD4)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka – ústní zkouška
2. Ekonomika – ústní zkouška

C. Studijní obor:
ODĚVNICTVÍ (OID4)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Občanská nauka – ústní zkouška
2. Matematika – ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)

D. Studijní obor:
STROJÍRENSTVÍ (4.Sp)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk – ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Matematika – ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)
3. Matematika plus – písemná zkouška

E. Studijní obor:
TECHNICKÉ LYCEUM (4.TL)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk – ústní zkouška (s výjimkou cizího jazyka uvedeného ve společné části MZ)
2. Matematika – ústní zkouška (pokud žák nevolil matematiku ve společné části MZ)
3. Matematika plus – písemná zkouška

F. Studijní obor:
PODNIKÁNÍ – dálkové nástavbové studium (PD3)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné zkoušky:
1. Marketing a management – ústní zkouška
2. Právo – ústní zkouška

Platnost: jarní i podzimní zkušební období 2019
Ve Strážnici dne 3. září 2018
Ing. Petra Fialová, v. r. ředitelka školy
Č. j.: SŠST/332/2018