Změny v organizaci PŘ (Mimořádná opatření Covid-19)

Změny v organizaci přijímacího řízení 2021

 • Mimořádné opatření MZDR k testování v souvislosti s přijímacím řízením, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, naleznete ZDE.
 • Vzor potvrzení o provedení testu na Covid ZDE.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury se nekonají.
  V souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se jednotná přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se bude konat školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (kromě oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání 82, tj. Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů) a do nástavbového oboru vzdělání Podnikání. Školní přijímací zkouška do příslušného oboru vzdělání se bude konat, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru vzdělání bude vyšší, než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru vzdělání. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání, nebo bude tomuto počtu roven, pak může ředitelka školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání. O tom rozhodne ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021.
  Rozhodne-li ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům do daného oboru vzdělání.
 • Školní přijímací zkouška bude zadána v obsahu a rozsahu učiva, který nepřesáhne vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky pouze jednou (vybere si jeden z termínů).

Bližší informace k přijímacímu řízení do jednotlivých oborů udávají Kritéria přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení – Střední škola Strážnice (stredniskolastraznice.cz):

Ukázka školní přijímací zkoušky:
Školní přijímací zkouška