Změny v organizaci PŘ (Mimořádná opatření Covid-19)