Základní informace

Informace k přijímacímu řízení

POZOR – informace souhlasí s nyní platnými právními předpisy a budou aktualizovány dle změn, které připravuje MŠMT pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.

Uchazeč o studium použije k přihlášení na střední školu formulář přihlášky, který obdrží na základní škole nebo si může přihlášku stáhnout z internetových stránek Střední školy Strážnice, sekce Úřední deska, Ke stažení (jsou připraveny již předvyplněné přihlášky na jednotlivé obory školy).

Na přihlášce může uchazeč uvést až dvě školy, na které se hlásí.
Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce do 1. 3. 2024, u dvou uměleckých oborů vzdělání Móda, styling, média a Grafický design do 30. 11. 2023.

Pro všechny obory, kromě maturitních oborů Informační a 3D technologie ve strojírenství, Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání, je na přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka.

Veškeré dotazy k přijímacímu řízení rádi zodpovíme na telefonu 518 395 401 nebo 603 570 183.