Základní informace

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeč o studium použije k přihlášení na střední školu formulář přihlášky, který obdrží na základní škole nebo si může přihlášku stáhnout z internetových stránek Střední školy Strážnice, sekce Úřední deska, Ke stažení (jsou připraveny již předvyplněné přihlášky na jednotlivé obory školy).

Na přihlášce může uchazeč uvést až dvě školy, na které se hlásí.
Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce do 2. 3. 2020, u dvou uměleckých oborů vzdělání Móda, styling, média a Grafický design do 2. 12. 2019.

Pro všechny obory, kromě maturitních oborů Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání, je na přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka.

Veškeré dotazy k přijímacímu řízení rádi zodpovíme na telefonu 518 395 401 nebo 603 570 183.

 

NABÍZENÉ OBORY
Informace
Oděvní a interiérový design
Informace o oboru
Grafický design
Informace o oboru
Móda, styling, média
Informace o oboru
Vývoj IT a průmyslových aplikací
Informace o oboru
Strojírenství
Informace o oboru