Vzdělávací nabídka

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání

Aktuality


Pozvánky k talentovým zkouškám
Dne 10. 12. 2021 odeslala škola poštou pozvánky k talentovým zkouškám všem přihlášeným uchazečům do oborů Móda, styling, média a Grafický design.

Zveřejněno 10. 12. 2021


Ceny stravy a ubytování od 1. 1. 2022
Přes informační systém Edookit byly odeslány zákonným zástupcům a žákům informace o cenách stravy a ubytování od 1. 1. 2022.

Zveřejněno 22. 12. 2021


Dny otevřených dveří
Termíny dnů otevřených dveří: 23. 10., 4. 11., 20.11. 2021, 15. 1. a 2. 2. 2022. Více informací naleznete ZDE.

Zveřejněno 20. 9. 2021


Hasičská soutěž TFA na naší škole
V sobotu 18. září přivítal areál naší školy mladé hasiče, neboť se zde konal 7. ročník soutěže TFA mladých hasičů a 4. ročník soutěže TFA dorostu. TFA je zkratka z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Soutěže pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Hodonín, se kterými škola již dlouhodobě spolupracuje. Soutěže rozdělené do pěti kategorií se zúčastnilo cca 80 závodníků z celého okresu Hodonín a přijeli i zástupci okresu Brno a Jablonec nad Nisou. Do soutěžního klání se zapojili také dobrovolní hasiči z řad našich žáků. Zahájení soutěže se zúčastnil mj. Ing. Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice TGM v Hodoníně, který si po slavnostním zahájení soutěže také s velkým zaujetím prohlédl i celý areál školy.

Zveřejněno 16. 9. 2021


Volné pracovní místo - kuchařka do školní kuchyně

Střední škola Strážnice přijme kuchařku do školní kuchyně.
Vyučení v oboru, praxe a zdravotní průkaz výhodou.
Informace na tel.: 518 395 401, 518 395 404
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Střední škola Strážnice přijímá přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

  • Móda, styling, média
  • Grafický design

Na tyto maturitní obory se nekonají jednotné přijímací zkoušky. Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2021.

Více informací k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Zveřejněno 20. 9. 2021


Zapojení školy do projektu přeshraniční spolupráce INTERREG SR - ČR
Škola se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce „Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničí“, kterou na České straně spoluorganizuje Mendelova univerzita v Brně. Projekt je realizován od srpna roku 2021 do srpna roku 2023 a součástí je získání certifikátů ECDL pro pedagogy a žáky naší školy. Součástí projektu bude i zřízení akreditovaného testovacího centra ECDL.
Více informací ZDE.

Zveřejněno 16. 9. 2021


Postup do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti
Informace o úspěších našich žáků v krajském kole Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 27. 5. 2021


Práce Středoškolské odborné činnosti v krajském kole
Informace k postupu prací naších žáků do krajského kola Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 19. 4. 2021

 


Nabídka pro žáky SŠ Strážnice – možnost kontaktovat školní psycholožku
Žáci Střední školy Strážnice mohou využívat služeb školní psycholožky i v době distanční výuky – pomoc pro vycházející ročníky, podpora v dlouhodobé distanční výuce, či jakékoliv jiné osobní problémy.
Kontakt: Mgr. Kristína Bolebruchová <skolnipsychologstraznice@gmail.com>

Zveřejněno 4. 3. 2021


Videa o škole
Prohlídku naší školy ve formě krátkého videa naleznete ZDE.
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, snažíme se, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. Další krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.

30. 10. 2020


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem “SPOLU TO ZVLÁDNEME.”

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.