Vzdělávací nabídka

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání

Aktuality

Informace pro uchazeče do nástavbového oboru PODNIKÁNÍ

Přijímací řízení do nástavbového maturitního oboru Podnikání (dálková forma) se uskuteční koncem června 2023. O přesném termínu budeme přihlášené uchazeče informovat min. s čtrnáctidenním předstihem pozvánkou k přijímacímu řízení. Bližší informace k přijímacímu řízení na tel. 603 570 183, 518 395 401 nebo na mailové adrese fialova.petra@stredniskolastraznice.cz. Podrobnější informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.


Podnikání – dálkové nástavbové studium

Střední škola Strážnice přijímá i nadále, pro školní rok 2023/2024, přihlášky do nástavbového maturitního oboru PODNIKÁNÍ, který je určen pro absolventy tříletých učebních oborů. Obor je vyučován dálkovou formou vzdělávání. Studium je bezplatné.


Ceny stravy od 1. 3. 2023

S potěšením vám můžeme oznámit, že ceny běžně odebrané stravy pro žáky školy zůstávají i po 1. 3. 2023 nezměněny (oběd 37 Kč, snídaně 35 Kč, večeře 35 Kč). Od 1. 3. 2023 dochází pouze ke změně cen za neodhlášenou neodebranou stravu od druhého dne neplánované nepřítomnosti ve škole (oběd 100 Kč, snídaně 73 Kč, večeře 90 Kč). Dále dochází ke směně ceny pro cizí strávníky (oběd 100 Kč).


Nabízené pracovní pozice

Střední škola Strážnice,
přijme
ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
(částečný úvazek, volná pracovní doba, nástup dle dohody)
Tel.: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Střední škola Strážnice,
přijme od 1. 9. 2023
učitele odborných předmětů v oboru
MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
Tel.: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890,
přijme od 1. 9. 2023
VYCHOVATELKU nebo VYCHOVATELE
na domov mládeže
Tel.: 518 395 401, 603 570 183
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890,
přijme od 1. 9. 2023
učitele ANGLICKÉHO JAZYKA.
Tel.: 518 395 401, 603 570 183
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Dny otevřených dveří

I v letošním školním roce vás rádi přivítáme na tradičních dnech otevřených dveří. Bližší informace naleznete ZDE.


Přihlašování do systému Edookit

Poskytovatel školního informačního systému Edookit má problém s novým přihlašováním přes Plus4U. Problémy komunikujeme a řešíme s tímto poskytovatelem a doufáme, že během příštího týdne dojde k nápravě. Děkujeme za pochopení.


Upozornění – změna čísla účtu pro platby za stravování a ubytování

Vážení rodiče/zletilí žáci, oznamujeme Vám, že s účinností od 15.7. 2022 dochází ke změně účtu školy pro platby stravy a ubytování. Tímto Vás žádáme o zrušení stávajících trvalých příkazů a zadání trvalých příkazů na nové číslo účtu 123-7902810207/0100 tak, aby srpnová platba za stravu i ubytování na měsíc září již proběhla na nové číslo účtu. Při platbě uvádějte variabilní symbol a jméno a příjmení žáka.
Variabilní symbol nutný k identifikaci platby zůstává u stávajících žáků nezměněn. Žáci prvních ročníků oborů Strojírenství a Vývoj IT a průmyslových aplikací obdrželi variabilní symbol na zahajovací schůzce v červnu 2022. Žáci prvních ročníků ostatních oborů obdrží variabilní symbol spolu s přihláškou ke stravování na zahajovací schůzce 1. 9. 2022.
Záloha na stravu 700 Kč (neubytovaní žáci), záloha na stravu a ubytování 3200 Kč (ubytovaní žáci)
Podrobnější informace ke stravování naleznete ZDE.

Zveřejněno 14. 7. 2022


Oznámení o změnách cen za stravování a ubytování k 1. 9. 2022

Informaci o změnách cen za stravování a ubytování k 1. 9. 2022 naleznete ZDE.

Zveřejněno 27. 6. 2022


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání PODNIKÁNÍ – dálková forma

V sekci Přijímací řízení – Další kola přijímacího řízení bylo zveřejněno vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do nástavbového oboru vzdělání PODNIKÁNÍ – dálková forma.

Zveřejněno 20. 5. 2022


Nabízené pracovní pozice

Střední škola Strážnice
přijme údržbáře,
nástup možný ihned.
(zástup za nemoc).
Tel.: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183
e-mail: janas.jiri@stredniskolastraznice.cz


Nabízené pracovní pozice

Střední škola Strážnice
přijme od 1. 9. 2022
učitele odborných předmětů v oboru
GRAFICKÝ DESIGN.
Tel.: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183
e-mail: info@stredniskolastraznice.cz


Jak jsme se stali mistry ČR

Informaci o tom, jak jsme se stali mistry ČR v požárním útoku naleznete ZDE.

Zveřejněno 6. 6. 2022


Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání MÓDA, STYLING, MÉDIA – 2. kolo

V sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 2. kola oboru vzdělání MÓDA, STYLING, MÉDIA.

Zveřejněno 17. 5. 2022


Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů

V sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání Oděvní a interiérový design, Vývoj IT a průmyslových aplikací a do oboru Strojírenství.

Zveřejněno 1. 5. 2022


Vítězná kolekce v celostátní soutěži Avantgarda Lysá nad Labem - Rain Enthusiasts (Nadšenci deště), 21. 4. 2022
Kolekce s názvem „Rain Enthusiastis“ byla inspirována stylem Oversize a poukazuje na individualitu každého jedince. Je vytvořena z materiálů s nepromokavou úpravou v kombinaci se síťovinou a všechny modely byly navrženy právě dle vlastností těchto materiálů. Důraz je kladen na práci se střihem, variabilitu a barevnost. Vytvořil tým autorek 4. ročníku oboru Móda, styling, média.

Zveřejněno 26. 4. 2022


Odborná exkurze žáků Střední školy Strážnice do Dolních Vítkovic

Třídy třetích ročníků oborů Technické lyceum a Strojírenství vyrazily 21. – 22. dubna na odbornou exkurzi do Ostravy. Protože tyto třídy kvůli pandemii neměly dosud pořádnou možnost někam jako kolektiv vyrazit, měli všichni účastníci z této cesty velkou radost.

První den po příjezdu se žáci zúčastnili soukromé prohlídky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zejména Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. Exkurze se těšila velkému zájmu, neboť VŠB – TU je jednou z vysokých škol, kam se naši žáci vzhledem ke svému zaměření hlásí k dalšímu studiu po maturitě. Prohlédli si výukové laboratoře, dokonce se mohli projet autem vyrobeným právě na Vysoké škole báňské. Jejich dotazy jim fundovaně zodpověděli vysokoškolští pedagogové, kteří je univerzitními prostorami provázeli.

Druhý den byl věnován interaktivní naučné prohlídce Vysoké pece v Dolních Vítkovicích. Jelikož se s tímto zařízením sloužícím k výrobě surového železa redukcí z železných rud setkají i v jedné z maturitních otázek, všichni ocenili možnost podívat se na vysokou pec naživo a se zájmem si vyslechli odborný výklad. Odměnou na konci prohlídky byl výstup na věž, ze které si mohli užít krásné pohledy na celou Ostravu.

Exkurze byla pro všechny účastníky velmi přínosná a věřím, že si ji žáci i jejich pedagogický doprovod skutečně užili.

Ing. Tomáš Sklenák, učitel odborných předmětů


ODBORNÁ EXKURZE do firmy 2K CZECH

Doba covidová skončila, a tak mohli naši žáci vyrazit na odbornou exkurzi. Třídy 2. TL a 1. TL, které studují na technickém lyceu obor „Vývoj IT a průmyslových aplikací“, měly možnost navštívit firmu 2KCzech, která spadá pod vydavatele Take Two Interactive a zabývá se vývojem počítačových her. Odborná exkurze se uskutečnila 27. 4. 2022 v brněnské pobočce firmy.
Celá exkurze probíhala v budově, ve které je umístěna Mocapová technologie firmy a probíhala v několika tematických rovinách. V první fázi nám představili historii firmy, která byla založena v roce 1997 pod názvem Illusion Softworks.
Druhá část exkurze byla věnována tématu samotné tvorby počítačových her. Dozvěděli jsme se, jaké konkrétní profese a dovednosti jsou potřeba, aby vůbec počítačová hra mohla vzniknout, jaké jsou na jednotlivé obory kladeny nároky a co musí případný zájemce o takovou práci udělat, aby mohl pracovat ve studiu jako je Hangar 13. Vše bylo prezentováno v praktických ukázkách na posledním titulu hry Mafia Definitive Edition.
Třetí část byla věnována praktickým ukázkám motion capture zařízení, které studio vlastní. Ve studiu se používá zařízení Xsens a Vicon. U Xsens dochází k zachycení pohybu méně přesným způsobem pomocí senzorů připevněných na těle figuranta. Výhodou je cena a možnost zachytit pohyb kdekoliv i mimo studio. Prakticky stačí senzory a počítač/tablet se softwarem. Druhý systém Vicon je podstatně složitější a také dražší. Pracuje na principu snímání senzorů pomocí kamer rozmístěných po studiu. Výhodou je velká přesnost snímaného pohybu. V poslední části jsme zjistili, jak funguje fotogrammetrie a jakým způsobem se dají skenovat objekty a převádět do 3D.
Ing. Miroslav Pospíšil, učitel odborných předmětů


FabLab na Střední škole Strážnice
FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základních a středních škol nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich vyrobit. Mají tak možnost za pomoci zkušených lektorů vyzkoušet práci s jinak těžko dostupnými moderními výrobními stroji a přístroji. A právě takový kamion zaparkoval od 14. do 18.3.2022 v areálu Střední školy Strážnice. Naši žáci, ale i pedagogové či veřejnost tak mohli využít šanci vyzkoušet si, co všechno dokáže např. kooperativní robot, laserová řezačka, Delta 3D tiskárna, řezací plotter a thermolis, elektronový mikroskop či modelovací frézka. Kromě workshopů byly pro účastníky připravené také soutěže, v nichž mohli poměřit své nově nabyté dovednosti.


Výsledky přijímacího řízení do oboru Aranžér – propagační tvorba

V sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněni přijatí uchazeči do oboru Aranžér – propagační tvorba. Jsou zde i podrobnější instrukce pro přijaté uchazeče (zápisové lístky lze odevzdávat do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení). Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nevyzvedli 22. 4. 2022 osobně, byly odeslány rozhodnutí o nepřijetí poštou (do vlastních rukou). Součástí dopisu jsou i podrobné instrukce a možnosti pro nepřijaté uchazeče.

Zveřejněno 22. 4. 2022


Přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem

Střední škola Strážnice přijímá přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem:

  • Oděvní a interiérový design
  • Strojírenství – CAD a CAM systémy ve strojírenství
  • Vývoj IT a průmyslových aplikací
  • Aranžér – propagační tvorba
  • Podnikání – nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, dálková forma.

Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2022. Více informací k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Zveřejněno 25. 1. 2022


Ceny stravy a ubytování od 1. 1. 2022
Přes informační systém Edookit byly odeslány zákonným zástupcům a žákům informace o cenách stravy a ubytování od 1. 1. 2022.

Zveřejněno 22. 12. 2021


Hasičská soutěž TFA na naší škole
V sobotu 18. září přivítal areál naší školy mladé hasiče, neboť se zde konal 7. ročník soutěže TFA mladých hasičů a 4. ročník soutěže TFA dorostu. TFA je zkratka z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Soutěže pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Hodonín, se kterými škola již dlouhodobě spolupracuje. Soutěže rozdělené do pěti kategorií se zúčastnilo cca 80 závodníků z celého okresu Hodonín a přijeli i zástupci okresu Brno a Jablonec nad Nisou. Do soutěžního klání se zapojili také dobrovolní hasiči z řad našich žáků. Zahájení soutěže se zúčastnil mj. Ing. Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice TGM v Hodoníně, který si po slavnostním zahájení soutěže také s velkým zaujetím prohlédl i celý areál školy.

Zveřejněno 16. 9. 2021


Zapojení školy do projektu přeshraniční spolupráce INTERREG SR - ČR
Škola se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce „Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničí“, kterou na České straně spoluorganizuje Mendelova univerzita v Brně. Projekt je realizován od srpna roku 2021 do srpna roku 2023 a součástí je získání certifikátů ECDL pro pedagogy a žáky naší školy. Součástí projektu bude i zřízení akreditovaného testovacího centra ECDL.
Více informací ZDE.

Zveřejněno 16. 9. 2021


Postup do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti
Informace o úspěších našich žáků v krajském kole Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 27. 5. 2021


Práce Středoškolské odborné činnosti v krajském kole
Informace k postupu prací naších žáků do krajského kola Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 19. 4. 2021


Nabídka pro žáky SŠ Strážnice – možnost kontaktovat školní psycholožku
Žáci Střední školy Strážnice mohou využívat služeb školní psycholožky i v době distanční výuky – pomoc pro vycházející ročníky, podpora v dlouhodobé distanční výuce, či jakékoliv jiné osobní problémy.
Kontakt: Mgr. Kristína Bolebruchová <skolnipsychologstraznice@gmail.com>

Zveřejněno 4. 3. 2021


Videa o škole
Prohlídku naší školy ve formě krátkého videa naleznete ZDE.
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, snažíme se, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. Další krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.

30. 10. 2020


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem „SPOLU TO ZVLÁDNEME.“

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.