Vzdělávací nabídka

NABÍZENÉ OBORY

Oděvní a interiérový design

Grafický design

Módy, styling, média

Technické Lyceum

Strojírenství

Aranžér

Podnikání

Aktuality


Provoz školy od 1. března 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci pokračuje výuka od 1. 3. 2021 nadále ve stejném režimu jako dosud, tzn. distanční formou vzdělávání. Je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků ve středním vzdělávání (na základě předchozí domluvy), je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek nosu a úst a dodržovat platná hygienická pravidla.

Zveřejněno 3. 3. 2021


Zápisové lístky do oborů vzdělání Móda, styling, média a Grafický design
Zápisové lístky do oboru vzdělání Móda, styling, média a do oboru Grafický design lze odevzdávat osobně na sekretariátu školy na adrese Strážnice, J. Skácela 890, nebo lze zápisové lístky zasílat poštou na adresu: Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice.

Zveřejněno 9. 2. 2021


Přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu jednotlivých oborů naší školy naleznete ZDE.

Zveřejněno 8. 2. 2021


Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v sekci Přijímací řízení – Kritéria přijímacího řízení.
Do maturitních oborů vzdělání se nebude konat jednotná přijímací zkouška. Škola bude organizovat vlastní školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška do příslušného oboru vzdělání se bude konat, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru vzdělání bude vyšší, než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru vzdělání. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání, nebo bude tomuto počtu roven, pak může ředitelka školy rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání.

Zveřejněno 4. 2. 2021


Ilustrační test školní přijímací zkoušky
Chcete si vyzkoušet ilustrační test školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky? Tady je.

5. 2. 2021


Dny otevřených dveří - individuální návštěvy školy
Z důvodu stávající situace nemůžeme uskutečnit klasický Den otevřených dveří. Chceme Vám nabídnout za dodržení aktuálních hygienických podmínek možnost individuálních prohlídek, a to nejen v plánovaném termínu dne otevřených dveří dne 6. 2. 2021. Prosíme případné zájemce o prohlídku školy, aby se předem telefonicky domluvili na níže uvedených kontaktech:

Obor – Oděvní a interiérový design, Aranžér, Móda, styling, média a Grafický design – 727 984 375 (Ing. Sukupčáková)

Obor – Strojírenství, Vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbové studium Podnikání – 725 501 927 (Ing. Příborská)

Zveřejněno 28. 1. 2021


Informace pro uchazeče o studium
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, budeme se snažit, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. V sekci Přijímací řízení jsou zveřejnovány informace k přijímacímu řízení. Pokud, zde nenaleznete vše, co by vás zajímalo, pak se na nás můžete obrátit s konkrétním dotazem na mail info@stredniskolastraznice.cz, příp. na tel. 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183.
Krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.
Prezentaci o naší škole naleznete ZDE.

23. 10. 2020


Přijímací řízení – obory školy
Střední škola Strážnice přijímá do 1. 3. 2021 přihlášky do následujících oborů vzdělání:

Více informací naleznete v sekci Přijímací řízení – Otevírané obory a v sekci Vzdělávací nabídka školy.
Prezentaci o naší škole naleznete ZDE. Další videa o naší škole lze vidět v sekci Videa.

Zveřejněno 21. 1. 2021


Videa o škole
Prohlídku naší školy ve formě krátkého videa naleznete ZDE.
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, snažíme se, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. Další krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.

30. 10. 2020


Nová hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2020
Nová hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2020 naleznete ZDE.


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem “SPOLU TO ZVLÁDNEME.”

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.


Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.