TECHNICKÉ LYCEUM

4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou (78-42-M/01)

Obsah vzdělávání:

 • Odborné technické studium (specializace strojírenství).
 • Konstrukčních programy SolidWorks, 3DsMax, AutoCAD a Inventor.
 • Tvorba programů pro CNC stroje v různých řídicích systémech včetně CAM, používání korekcí nástrojů, vylaďování programů a aktivní obsluha CNC stroje.
 • Informační a komunikační technologie, počítačová grafika.
 • Výuka CAD a CAM systémů na podporu použití robotizované techniky aplikovatelné v rámci koncepce Průmysl 4.0.
 • Rozšířená výuka základů robotiky, robotizačních systémů a 3D modelování.

Uplatnění absolventů:

 • Technik, technolog, konstruktér strojů a zařízení.
 • Obsluha CNC strojů.
 • Průmyslový designér.
 • Technologický projektant.
 • Vedoucí výroby.
 • Kontrolor jakosti.
 • Pracovník logistiky.
 • Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ

 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
POVINNÉ 32 33 32 31 128
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 2
Dějepis 2 1 3
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 3 2 2 3 10
Chemie 2 2 2 1 7
Biologie 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Počítačová grafika 2 2
Elektronická komunikace 1 1
Technické kreslení 2 2 4
Deskriptivní geometrie 2 2
Strojírenství 1 2 2 2 7
Průmyslový design 2 2
Ekonomika 2 1 3
Mechanika 2 2
Elektrotechnika 1 1 2
CAD systémy 2 2 4
CAM systémy 2 2
Praktická cvičení 2 2 4
Konverzace z anglického jazyka 1 1
Seminář z matematiky 2 2
Povinně volitelné
Robotizace 1 1 2
Aplikovaná informatika * 1 1 2
Nepovinné
Řízení motorových vozidel 1 1
* Učivo předmětu je rozděleno na dvě části: 3D grafika a webové aplikace
CAD - SYSTÉMY
Fotogalerie
CAM - SYSTÉMY
Fotogalerie
3D - MAX
Fotogalerie
ROBOTIKA
Fotogalerie
DÍLNY - PRAXE
Fotogalerie
CERTIFIKACE - STIPENDIA
Fotogalerie

Aktuality

Modelářský kroužek SŠ Strážnice
Lukáš Chmela a Lukáš Janík ze třídy 3. TL dokončili stavbu radiem řízených větroňů, které dělali v rámci modelářského kroužku SŠ Strážnice. RC vybavení, serva a stavebnice modelů získali zdarma díky podpoře Svazu modelářů ČR a Letecko-modelářského klubu ve Strážnici. Modely, které postavili, jsou cvičné kluzáky o rozpětí 1100 mm. Mají dálkově řízené směrové a výškové kormidlo pomocí soupravy FlySky FS-i6. Dosah této soupravy je až 500 metrů. Stavba každého modelu trvala přibližně 60 hodin. Nyní čeká oba Lukáše úkol – zdokonalit se v řízení těchto modelů a pak účast na soutěži.

.


Soutěž pro studenty

Společnost SolidVision uspořádala celoroční soutěž pro studenty. Ta neměla tematické zadání a jedinou podmínkou bylo zpracovat projekty v SOLIDWORKSu. Hodnotitelé se zaměřili nejen na zaslaná data, ale také průvodní zprávu, která projekt podrobně představila. Na třetím místě se umístila Petra Jančová ze Střední školy Strážnice, více viz odkaz: ZDE.


OE Hvězdárna a planetárium Brno
Dne 18. 1. 2019 navštívily třídy 2. Tl a 2. Sp Hvězdárnu a planetárium Brno. Žáci si nejprve prohlédli kosmický park v areálu hvězdárny. Potom následovala velmi zajímavá přednáška o naší galaxii, nejbližších hvězdách a hvězdných seskupeních, po níž následoval v planetáriu půlhodinový film Cesta za miliardou hvězd. Film byl velmi vhodným doplněním učiva fyziky.

.


Beseda s policií ČR
Začátkem září navštívili školu příslušníci kynologického oddílu policie České republiky. Žákům předvedli pracovní postup psa při vyhledávání drog, výbušnin a peněz. Na závěr proběhla dynamická ukázka zadržení pachatele.