Vyhlášení přijímacího řízení

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2019/2020

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění, přijímací řízení do oborů vzdělání:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Móda, styling, média, denní forma vzdělávání
  • Grafický design, denní forma vzdělávání
  • Oděvní a interiérový design, denní forma vzdělávání
  • Strojírenství – CAD a CAM systémy ve strojírenství, denní forma vzdělávání (technický obor strojírenského směru)
  • Technické lyceum, denní forma vzdělávání (technický obor strojírenského zaměření)

Obor vzdělání s výučním listem

  • Aranžér – propagační tvorba, denní forma vzdělávání

Nástavbové obory vzdělání

  • Podnikání, dálková forma vzdělávání

 

Ve Strážnici 5. října 2018
Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy

 

NABÍZENÉ OBORY
Informace
Oděvní a interiérový design
Informace o oboru
Grafický design
Informace o oboru
Móda, styling, média
Informace o oboru
Technické lyceum
Informace o oboru
Strojírenství
Informace o oboru