Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání budou vyhlašována pouze v případě, že v prvním kole přijímacího řízení nebude přijat do příslušného oboru vzdělání předpokládaný počet uchazečů, případně tehdy, kdy se uvolní místo po přijatém uchazeči.

V dalších kolech přijímacího řízení nekonají uchazeči přijímací zkoušku.

Přijímáni budou na základě hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání, případně dalších skutečností (viz kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání v dalších kolech přijímacího řízení).


Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení oboru ARANŽÉR

Kritéria 5. kola přijímacího řízení oboru ARANŽÉR


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení oboru TECHNICKÉ LYCEUM

Kritéria 4. kola přijímacího řízení oboru TECHNICKÉ LYCEUM


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení oboru ODĚVNÍ A INTERIÉROVÝ DESIGN

Kritéria 4. kola přijímacího řízení oboru ODĚVNÍ A INTERIÉROVÝ DESIGN

NABÍZENÉ OBORY
Informace
Oděvní a interiérový design
Informace o oboru
Grafický design
Informace o oboru
Móda, styling, média
Informace o oboru
Technické lyceum
Informace o oboru
Strojírenství
Informace o oboru