Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovná poradkyně pro pracoviště J. Skácela: Mgr. Radka Koryčanská
kontakty:
e-mail: korycanska.radka@stredniskolastraznice.cz
tel: 518 395 411

Výchovná poradkyně pro pracoviště Úprkova: Ing. Pavla Sukupčáková
kontakty:
e-mail: sukupcakova.pavla@stredniskolastraznice.cz
tel: 518 307 365

Školní metodik prevence: Mgr. Anna Gajdíková
kontakty:
e-mail: gajdikova.anna@stredniskolastraznice.cz
tel: 518 307 376

Školní psycholožka: Mgr. Kristína Bolebruchová
kontakty:
e-mail: skolnipsychologstraznice@gmail.com
tel: 518 395 411, 518 307 365